Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 570 „Välisabi sildfinantseerimine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.06.2012
Avaldamismärge:RT III, 03.07.2012, 8

Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 570 „Välisabi sildfinantseerimine” muutmine

Vastu võetud 28.06.2012 nr 280

Vastavalt riigieelarve seaduse § 36¹ lõikele 1 asendada Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2011. a korralduse nr 570 „Välisabi sildfinantseerimine” punktis 1 summa „6 630 000” summaga „13 130 000” ja punktis 3 läbivalt sõnad „27. september“ sõnadega „2. detsember“ vastavas käändes.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json