Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2012
Avaldamismärge:RT III, 03.07.2012, 10

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 28.06.2012 nr 282

Tulumaksuseaduse § 11 lõike 1 ja lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94 kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas” järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja osa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) punktidesse 1, 2, 5, 12-14 ja 17 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

 

 

1. Tallinn

 

Eestimaa Loomakaitse Liit

80322166

Jyoshinmon Shorinryu Karate-Do Eesti Liit

80133287

Kristjan Palusalu Spordiklubi

80171690

Mittetulundusühing AIDSi Tugikeskus

80085789

Mittetulundusühing Kass ja Pojad

80336286

Mittetulundusühing Korruptsioonivaba Eesti

80246815

Mittetulundusühing Tallinna Tehnikaülikooli Vilistlaskammerkoor

80309898

Mittetulundusühingu Luksemburgi Sõprade Selts

80327376

Sihtasutus Lapsepuue

90010628

Tallinna Ühisgümnaasiumi Hoolekandeselts

80296049

Tantsuansambel Tuisuline

80071847

Teeme Ära Sihtasutus

90010442

Ühendus Ladina Kvartal

80110754

Ühing RAUDAM

80032190

 

 

2. Harju maakond

 

Mittetulundusühing „Heategevusfond UUS LAINE”

80314480

Mittetulundusühing „TUULEKELL”

80239910

 

 

5. Ida-Viru maakond

 

KIVIÕLI LINNA SPORDIKLUBI

80061375

 

 

12. Rapla maakond

 

Mittetulundusühing Sinepiivake

80336352

 

 

13. Saare maakond

 

Mittetulundusühing Kaks kala

80281295

Mittetulundusühing Orissaare Sport

80332638

 

 

14. Tartu maakond

 

Rahvatantsuselts Torbikud

80299243

Spordiklubi „Biomechanics group”

80120511

 

 

17. Võru maakond

 

Mittetulundusühing FC HELIOS VÕRU

80314929

Mittetulundusühing MAAILM LASTELE

80306368”;

2) kanda nimekirja I osa punktidesse 1 ja 10 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud:

„1. Tallinn

Mittetulundusühing Wikimedia Eesti 
80316310

10. Põlva maakond

Mittetulundusühing Ilumetsa rongipeatuse sõbrad
80321675”;

3) kanda nimekirja ossa „II. Usulised ühendused” vastavalt tähestiku järjekorrale pärast rida „Hellenurme Baptistikogudus 80205288)” usuline ühendus:

„Iidla Kristlik Kogudus Jumala Sõna
80331917”;

4) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Balthasar Russowi Ühing (registrikood 80100000) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/99-1 kohaselt;

5) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Sihtasutus (registrikood 90008181) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 17. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/101-1 kohaselt;

6) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Eesti Südameliit (registrikood 80004294) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. märtsi 2012. a otsuse nr 12.2-6/98 kohaselt;

7) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Harju Spordiveteranide Klubi (registrikood 80104050) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. mai 2012. a otsuse nr 12.2-6/123-1 kohaselt;

8) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing AIESEC Eesti (registrikood 80052592) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1, 2 ja 3, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. märtsi 2012. a otsuse nr 12.2-6/91 kohaselt;

9) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Estonian Kitesurfing Academy (registrikood 80255501) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/114-1 kohaselt;

10) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus Sipelgad (registrikood 90008577) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 30. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/120-1 kohaselt;

11) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Sihtasutus Tallinna Jaani Kiriku Oreli Fond (registrikood 90005295) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. detsembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00235 kohaselt;

12) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Spordiklubi KLAVIS (registrikood 80174464) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/103-1 kohaselt;

13) kustutada I osa punktist 1 „Tallinn” Spordiklubi Roi (registrikood 80135493) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/106-1 kohaselt;

14) kustutada I osa punktist 8 „Lääne maakond” EDWARD JA MADLI KIRCHHOFF (ROOSIORG) STIPENDIUMI FOND (registrikood 90005981) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4  punkti 7 ja lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/100 kohaselt;

15) kustutada I osa punktist 13 „Saare maakond” SÜG Sihtasutus (registrikood 90004556) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 16. detsembri 2011. a otsuse nr 12.2-6/00238-1 kohaselt;

16) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond” Mittetulundusühing Persona (registrikood 80124503) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/109-1 kohaselt;

17) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond” MTÜ Noored Toredate Mõtetega (registrikood 80165885) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/102-1 kohaselt;

18) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond” MTÜ Tudengikäsi (registrikood 80294889) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 24. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/105-1 kohaselt;

19) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond” Sihtasutus Bengt Björksten Fond (registrikood 90001865) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 3. mai 2012. a otsuse nr 12.2-6/121-1 kohaselt;

20) kustutada I osa punktist 14 „Tartu maakond” Sihtasutus Peipsi Kogukonna Fond (registrikood 90007690) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. aprilli 2012. a otsuse nr 12.2-6/104-1 kohaselt;

21) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond” Viljandi Spordiklubi Fortius (registrikood 80108846) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 7. mai 2012. a otsuse nr 12.2-6/125-1 kohaselt;

22) kustutada I osa punktist 16 „Viljandi maakond” Viljandimaa Omavalitsuste Liit (registrikood 80179941) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktide 1 ja 2 alusel ja lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 5. märtsi 2012. a otsuse nr 12.2-6/90 kohaselt;

23) korraldust täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3. Käesoleva korralduse 1. juulil 2012. a jõustunud muudatuste punkti 1 alapunkti 2 muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2012. a.”.

2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punkti 1 alapunktides 4–22 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. juulil 2012. a. 

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json