Teksti suurus:

«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 24.03.2015, 6

«Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna «Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng» meetme «Linnaliste piirkondade arendamine» linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava

Vastu võetud 18.12.2008 nr 519
RTL 2008, 102, 1468
jõustumine 18.12.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.08.2009RTL 2009, 66, 98006.08.2009
16.12.2009RTL 2010, 1, 1416.12.2009
26.02.2010RTL 2010, 10, 19326.02.2010
11.03.2010RTL 2010, 12, 23411.03.2010
12.08.2010RT III 2010, 36, 14012.08.2010
06.10.2011RT III, 11.10.2011, 406.10.2011
28.06.2012RT III, 03.07.2012, 1128.06.2012
03.07.2014RT III, 08.07.2014, 203.07.2014
19.03.2015RT III, 24.03.2015, 319.03.2015

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 19 lõike 2 alusel:
[RT III, 08.07.2014, 2 - jõust. 03.07.2014]

1. Kinnitada „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekiri (lisa 1).
[RT III, 08.07.2014, 2 - jõust. 03.07.2014]

2. Kinnitada „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“ meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava reservnimekiri (lisa 2).
[RT III, 24.03.2015, 3 - jõust. 19.03.2015]

Lisa 1 Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava eelistusnimekiri
[RT III, 03.07.2012, 11 - jõust. 28.06.2012]

Lisa 2 Linnaliste omavalitsusüksuste investeeringute kava reservnimekiri
[RT III, 24.03.2015, 3 - jõust. 19.03.2015]