Teksti suurus:

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine” investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.09.2014, 7

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine” investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 05.03.2009 nr 80
RTL 2009, 24, 306
jõustumine 05.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2010RT III, 22.12.2010, 416.12.2010
29.08.2013RT III, 03.09.2013, 329.08.2013
03.09.2014RT III, 05.09.2014, 203.09.2014

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 19 lõike 2 alusel kinnitada „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine” investeeringute kava (lisatud).

Lisa „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine” investeeringute kava
[RT III, 05.09.2014, 2 - jõust. 03.09.2014]