Teksti suurus:

Riigikogu liikme volituste lõppemine, Riigikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Väljaandja:Riigikogu Juhatus
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.08.2015
Avaldamismärge:RT III, 03.09.2015, 1

Riigikogu liikme volituste lõppemine, Riigikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks

Vastu võetud 30.08.2015 nr 80

Lähtudes Riigikogu liikme staatuse seaduse § 5 lõikest 1, § 8 lõike 2 punktist 1 ning §-dest 11, 12 ja 13, Riigikogu juhatus otsustab:

1. Seoses Riigikogu liikme Jaak Aaviksoo astumisega Tallinna Tehnikaülikooli rektori ametisse asub alates 2015. aasta 1. septembrist Riigikogu liikmeks asendusliige Sven Sester.

2. Seoses Riigikogu liikme Sven Sesteri volituste peatumisega tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks (Vabariigi Presidendi 8. aprilli 2015. aasta otsus nr 645) asub alates 2015. aasta 1. septembrist Riigikogu liikmeks asendusliige Siim Valmar Kiisler.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees