Teksti suurus:

„Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 03.12.2019, 4

„Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ koostamise ettepaneku heakskiitmine

Vastu võetud 30.11.2019 nr 295

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks ettepanek koostada „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035“ (edaspidi arengukava).

2. Määrata arengukava koostamise eest vastutavaks ministeeriumiks Haridus- ja Teadusministeerium ning arengukava väljatöötamises osalevateks asutusteks kõik teised ministeeriumid ja Riigikantselei.

3. Haridus- ja Teadusministeeriumil esitada arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2020. aasta oktoobris.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json