Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avalduste muutmise tähtaeg

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 5, 44

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või kompenseerimise avalduste muutmise tähtaeg

Vastu võetud 28.12.1994 nr 487

Tulenevalt omandireformi aluste seaduse (RT I 1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859) paragrahvist 16 Vabariigi Valitsus  määrab:

1. Kehtestada, et omandireformi õigustatud subjektil, kes on esitanud avalduse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamiseks või kompenseerimiseks, on õigus avalduses märgitud soovi muuta ühe kuu jooksul pärast subjektiks tunnistamise otsuse kättesaamist, teatades sellest kirjalikult vara asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse täitevorganile.

Õigustatud subjektil, kes on kätte saanud subjektiks tunnistamise otsuse enne käesoleva määruse kehtestamist, on õigus avalduses märgitud soovi muuta kuni 1. märtsini 1995. a., teatades sellest kirjalikult vara asukoha järgsele kohaliku omavalitsuse täitevorganile.

2. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a.  määrusega nr. 161 (RT 1991, 28, 335; 1992, 2, 33; 3, 54; 1993, 7, 106) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra» punkti 30 teine lause.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a.  määrusega nr. 36 (RT 1993, 7, 106; I 1993, 51, 700; 64, 903; I 1994, 52, 881; 67, 1166) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korra» punkt 35.

4. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a.  määrusega nr. 216 (RT I 1993, 51, 699; I 1994, 13, 241; 43, 696; 54, 909; 68, 1172) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra» punkt 11.

Peaminister Andres TARAND

Minister Liia HÄNNI

Riigisekretär Ülo KAEVATS

/otsingu_soovitused.json