Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 72, 1263

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.10.1994

(õ) 30.12.2008 17:15

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. oktoobri 1994. a.
otsusega nr. 412

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340) § 38 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Vallal või linnal on keelatud laenu andmine või tagamine. Laenu võib anda üksnes õppelaenuks linna- või vallaeelarves selleks otstarbeks ettenähtud summa piirides." '

Riigikogu esimees Ülo Nugis

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json