Teksti suurus:

Erastamisseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 79, 1329

Erastamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.10.1994

(õ) 31.12.2008 13:10

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. novembri 1994. a.
otsusega nr. 417

Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846) paragrahvis 2 tehakse järgmised muudatused:

1) muudetakse 6. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Kuni riigivara kinnitamiseni erastamisnimekirja võib seda vara paigutada uue ettevõtte asutamisel ettevõtte algkapitali era- või väliskapitalil põhineva partneri korral Vabariigi Valitsuse otsuse alusel ja Erastamisagentuuri Nõukogu nõusolekul.";

2) täiendatakse 7. lõikega järgmises sõnastuses:

"(7) Ettevõtte vara kooseisu kuuluvaid teiste ettevõtete aktsiaid ja üksikut asja, välja arvatud põhitegevusega otseselt seotud hooned ja rajatised, võib võõrandada Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Ettevõttele kuuluvate teiste ettevõtete aktsiate ja üksiku asja müügist laekunud raha on tal õigus kasutada olemasolevate võlakohustuste likvideerimiseks, uute tootmisvahendite ostmiseks, uue tehnoloogia väljatöötamiseks ning juurutamiseks."

Riigikogu esimees Ülo Nugis

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json