Teksti suurus:

Raha eraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.02.2020, 1

Raha eraldamine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 32

Riigieelarve seaduse § 58 lõike 2 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määrusega nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“ eraldada Vabariigi Valitsuse reservist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettevõtluse ja innovatsiooni tulemusvaldkonna konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna programmi täiendavalt 2 954 943 eurot Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldise territooriumil paiknevate kinnisasjade ja kasutusvalduste avalikes huvides omandamiseks.

Jüri Ratas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json