Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.03.2023, 4

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 02.03.2023 nr 78

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Tallinnas asuvad järgmised kinnistud Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Tõrviku tänav T1 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17868301, katastritunnus 78403:315:3150, pindala 1109 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV11622);
2) Peterburi tee 52f (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 17868201, katastritunnus 78403:315:0013, pindala 5848 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV11621);
3) Teaduspargi tänav T1 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 24377101, katastritunnus 78405:502:3390, pindala 597 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV12058);
4) Reha tänav T5 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 9004350, katastritunnus 78401:101:2994, pindala 1730 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV74606);
5) Rävala puiestee T10 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18935401, katastritunnus 78401:106:0007, pindala 151 m², sihtotstarve transpordimaa, rvok KV12373).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json