Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.03.2023, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 02.03.2023 nr 79

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus asuvad järgmised kinnistud Kuusalu vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Vallametsa (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 16761950, katastritunnus 35301:001:1073, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 29 054 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV85569);
2) Kopra (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 16758550, katastritunnus 35301:001:1074, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 9066 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV85570).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json