Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.05.2021, 5

Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks

Vastu võetud 29.04.2021 nr 163

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktidega 1 ja 11 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek võõrandada otsustuskorras tema valitsemisel olev, Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Põltsamaa linnas asuv Tiigi kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 15318450, katastritunnus 61801:001:0229, pindala 37 210 m², sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV83110) Põltsamaa vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Kinnistu detailplaneeringu kohase tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse maa ning üldkasutatava maa osad võõrandatakse tasuta ning elamumaa osa müügihinnaga 65% vara harilikust väärtusest.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json