Teksti suurus:

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.09.2021
Avaldamismärge:RT III, 04.05.2021, 7

„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine

Vastu võetud 29.04.2021 nr 165

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel:

1. Kinnitada „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri“.

2. Rahandusministeeriumil avaldada punktis 1 nimetatud dokument struktuurivahendite veebilehel.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a korraldus nr 415 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json