Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.05.2021, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nõusolek riigivara otsustuskorras kasutada andmiseks

Vastu võetud 15.03.2018 nr 71
RT III, 20.03.2018, 3
jõustumine 15.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.04.2021RT III, 04.05.2021, 629.04.2021

Riigivaraseaduse § 19 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 18 lõike 2 punktiga 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1:

1. Anda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile nõusolek anda kuni kuueks aastaks Viimsi Vallavalitsuse sõlmitava avaliku teenindamise lepingu alusel vedajale kasutamiseks reisilaev Wrangö (IMO number 9690690; edaspidi riigivara) liiniveo teostamiseks vallasisesel laevaliinil Prangli saarega ühenduse pidamiseks.
[RT III, 04.05.2021, 6 - jõust. 29.04.2021]

2. Riigivara kasutada andmise lepingus kehtestada, et vedaja on kohustatud kogu lepingu kehtivusaja jooksul tagama riigivara majandusliku säilimise ja tasuma kõik kulud, mis tulenevad riigivara käitamisest, hooldamisest, korrashoiust, remondist, kindlustamisest ja muudest riigivara säilimiseks tehtavatest toimingutest.

/otsingu_soovitused.json