Teksti suurus:

„Riigikaitse arengukava 2017–2026“ heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.07.2017, 4

„Riigikaitse arengukava 2017–2026“ heakskiitmine

Vastu võetud 29.06.2017 nr 193

Vastavalt riigieelarve seaduse § 20 lõikele 2 ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“:

1. Kiita heaks „Riigikaitse arengukava 2017–2026“.

2. Riigikantseleil avaldada punktis 1 nimetatud dokumendi avalik osa Riigikantselei ja Vabariigi Valitsuse veebilehel.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 24. jaanuari 2013. a korraldus nr 35 „„Riigikaitse arengukava 2013–2022“ heakskiitmine“, Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2014. a korraldus nr 70 „„Riigikaitse arengukava 2013–2022“ mittesõjaliste osade heakskiitmine“, Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a korraldus nr 349 „„Riigikaitse arengukava 2013–2022“ mittesõjaliste osade rakendusplaani aastateks 2014–2018 heakskiitmine“ ning Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 2010. a korraldus nr 515 „„Riigikaitse strateegia“ heakskiitmine“.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json