Teksti suurus:

Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT III, 04.09.2021, 1

Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal

Vastu võetud 02.09.2021 nr 310

Riigieelarve seaduse § 48 lõike 6 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrusega nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” kinnitada 2021. aasta riigieelarve seaduse toetusfondis toimetulekutoetuse maksmise ning asendus- ja järelhooldusteenuse toetuseks ette nähtud vahendite jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lisale „Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal” (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Toetusfondi lisavahendite jaotus 2021. aasta II poolaastal

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json