Teksti suurus:

Peaministri ja ministrite asendamine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT III, 04.11.2022, 2

Peaministri ja ministrite asendamine

Vastu võetud 18.07.2022 nr 73
RT III, 20.07.2022, 8
jõustumine 18.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.07.2022RT III, 22.07.2022, 221.07.2022
02.11.2022RT III, 04.11.2022, 102.11.2022

Vabariigi Valitsuse seaduse § 13 ning § 15 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Korraldusega määratakse 18. juulil 2022. a ametisse astunud Vabariigi Valitsuse peaministri ja ministrite asendamine.

2. Peaministri äraolekul asendavad teda ministrid allolevas järjekorras:
1) välisminister;
2) siseminister;
3) maaeluminister;
[RT III, 04.11.2022, 1 - jõust. 02.11.2022]
4) haridus- ja teadusminister;
5) majandus- ja taristuminister;
6) kaitseminister.

3. Kui minister ei saa puhkuse, haiguse, lähetuse või muu takistuse tõttu ajutiselt oma ülesandeid täita, panen tema ülesanded teisele ministrile vastavalt asendamise järjekorrale:

Asendatav minister

Asendamise järjekord

1. asendaja

2. asendaja

3. asendaja

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

haridus- ja teadusminister

majandus- ja taristuminister

kaitseminister

haridus- ja teadusminister

välisminister

kultuuriminister

maaeluminister

justiitsminister

riigihalduse minister

siseminister

sotsiaalkaitseminister

kaitseminister

sotsiaalkaitseminister

välisminister

kultuuriminister

keskkonnaminister

kultuuriminister

maaeluminister

justiitsminister

kultuuriminister

siseminister

haridus- ja teadusminister

rahandusminister

maaeluminister

kaitseminister

keskkonnaminister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

majandus- ja taristuminister

tervise- ja tööminister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

siseminister

rahandusminister

maaeluminister

riigihalduse minister

majandus- ja taristuminister

riigihalduse minister

justiitsminister

rahandusminister

keskkonnaminister

siseminister

keskkonnaminister

kaitseminister

välisminister

sotsiaalkaitseminister

rahandusminister

justiitsminister

tervise- ja tööminister

tervise- ja tööminister

majandus- ja taristuminister

sotsiaalkaitseminister

riigihalduse minister

välisminister

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

tervise- ja tööminister

haridus- ja teadusminister

[RT III, 22.07.2022, 2 - jõust. 21.07.2022]

4. Ministri asenduse aluseks on peaministri korraldus ministri puhkusele lubamise kohta, ministrile väljastatud töövõimetusleht ning ministri või tema volitatud teenistuja esitatud taotlus asendaja määramiseks lähetuse ajal või muu takistuse puhul.

5. Kui ministri volitused on lõppenud Vabariigi Valitsuse seaduse § 12 1. lõike punktides 1–5 sätestatud juhtudel, täidab tema ülesandeid teine minister vastavalt punktis 3 sätestatud asendamise järjekorrale kuni uue ministri ametisse astumiseni.

6. Kui kõik ministrite asendamise järjekorraga määratud ministrid on ära, määratakse asendav minister peaministri eraldi korraldusega.

7. Riigikantselei registreerib peaministri ja ministri asendamise elektrooniliselt.

8. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json