Teksti suurus:

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.12.2018, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” investeeringute kava kinnitamine
[RT III, 04.12.2018, 3 - jõust. 29.11.2018]

Vastu võetud 08.09.2016 nr 301
RT III, 13.09.2016, 1
jõustumine 08.09.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.11.2018RT III, 04.12.2018, 329.11.2018

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 alusel kinnitada Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetme 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks” tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused” investeeringute kava (lisatud).

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Lisa Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused“ investeeringute kava
[RT III, 04.12.2018, 3 - jõust. 29.11.2018]

/otsingu_soovitused.json