Teksti suurus:

Erastamisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.1994
Avaldamismärge:RT I 1994, 83, 1448

Erastamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.11.1994

(õ) 27.08.2008 17:20

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 1994. a
otsusega nr 429

 

Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1994, 50, 846; 79, 1329) paragrahv 32 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Kui käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud erastamise õigustatud subjekt ei esita käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud objektide ostmiseks pakkumist erastamise korraldaja poolt kinnitatud tähtajaks või kui vastavalt käesoleva paragrahvi 3. lõikele ei leitud ostjat, erastatakse need käesolevas seaduses sätestatud üldises korras paragrahvis 3 nimetatud õigustatud subjektidele."

Riigikogu aseesimees Tunne Kelam
Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json