Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 83, 1450

Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja väljateenitud aastate pensionide seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.11.1994

(õ) 28.08.2008 16:30

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 25. novembri 1994. a
otsusega nr 431

I. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398 ja 51, 856) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 punktis 1:

1) 2. lõikest jäetakse välja sõnad "50-aastaseks saanud";

2) 3. lõikest jäetakse välja sõnad "45-aastaseks saanud";

3) 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile 10 aastat enne riiklike elatusrahade seaduse paragrahvis 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist."


§ 2. Paragrahvi 1 punktis 2:

1) 2. lõikest jäetakse välja sõnad "55-aastaseks saanud";

2) 3. lõikest jäetakse välja sõnad "50-aastaseks saanud";

3) 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile viis aastat enne riiklike elatusrahade seaduse paragrahvis 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist."


§ 3. Paragrahvi 1 punktis 3:

1) 2. lõikest jäetakse välja sõnad "55-aastaseks saanud";

2) 3. lõikest jäetakse välja sõnad "50-aastaseks saanud";

3) teksti täiendatakse 4. lõikega järgmises sõnastuses:

"Käesolevas punktis nimetatud isikul on õigus pensionile viis aastat enne riiklike elatusrahade seaduse paragrahvis 5 ettenähtud pensioniikka jõudmist."

§ 4. Paragrahvi 1 punktis 4 1. lõikest jäetakse välja sõnad "enne 1994. aasta 1. jaanuari".

§ 5. Paragrahvi 1 täiendatakse 2. ja 3. lõikega järgmises sõnastuses:

"Käesolevas paragrahvis ettenähtud tingimustel määratakse pension isikutele, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensioniõiguslik staaž.

Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesolevas paragrahvis nimetatud töödel osalise tööajaga töötamise aega."

§ 6. Paragrahvi 3 3.lõikest jäetakse välja sõnad "Paragrahv 1 punkti 1 4. lõikes, paragrahv 1 punkti 2 4. lõikes".

II. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596; 1994, 24, 398 ja 51, 856) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahvi 1 täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

"Väljateenitud aastate pensionile õigust andva staaži hulka ei arvata käesoleva seadusega ettenähtud kutsealadel või ametikohtadel osalise tööajaga töötamise aeg."

§ 8. Seadust täiendatakse paragrahviga 6.1 järgmises sõnastuses:

"§ 6.1. Väljateenitud aastate pension määratakse käesoleva seadusega sätestatud tingimuste olemasolul isikule, kellel on vähemalt 15-aastane Eestis omandatud pensioniõiguslik staaž."

§ 9. Seadust täiendatakse paragrahviga 16 järgmises sõnastuses:

"§ 16. 1995. aastal suurendatakse 1. jaanuarist käesoleva seaduse paragrahvides 12, 13 ja 14 sätestatud vanusenõudeid ühe aasta võrra. Alates 1996. aasta 1. jaanuarist kuni 2003. aasta 31. detsembrini suurendatakse vanusenõudeid täiendavalt igal aastal kuue kuu võrra."

§ 10. Käesolev seadus jõustub 1995. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu aseesimees Tunne Kelam


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json