Teksti suurus:

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse rakendussätete muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 89, 1516

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse rakendussätete muutmise seadus

Vastu võetud 22.11.1994

(õ) 1.09.2008 15:50

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 2. detsembri 1994. a
otsusega nr 442

§ 1. Tsiviilseadustiku üldosa seadust (RT I 1994, 53, 889) täiendatakse järgmise paragrahviga:

"§ 173.1. Ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Ettevõtete ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub enne 1994. aasta 1. septembrit kehtinud alustel.".

§ 2. Käesoleva seaduse paragrahv 1 kohaldatakse tagasiulatuva jõuga alates 1994. aasta 1. septembrist.

§ 3. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json