Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT III, 05.01.2011, 1

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 30.12.2010 nr 508

Korraldus kehtestatakse „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 1 alusel.

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduses nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” (RTL 2000, 21, 298; RT III 2010, 28, 83) järgmised muudatused:

1) sõnastada korralduse ja selle lisa pealkirjad järgmiselt:

„Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri”;

2) sõnastada korralduse punktid 1 ja 2 järgmiselt:

„1. Kinnitada „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” (lisatud).

2. „Tulumaksuseaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isikule tehtud kingitused ja annetused on maksuvabad „Tulumaksuseaduse” § 27 lõikes 3 ja § 49 lõikes 2 sätestatud piirmäära ulatuses alates isiku kandmisest nimekirja.”;

3) lugeda lisas toodud nimekiri „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja„ esimeseks osaks ja lisada sellele järgmine pealkiri:
    „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused”;

4) kanda nimekirja osasse „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1. Tallinn

 

EESTI ERINOORSOOTÖÖ ÜHING noOR

80206572

Eesti Keelpilliõpetajate Ühing

80032215

Eesti Langevarjuklubi

80049612

Eesti Naislaulu Seltsi üle-eestiline neidudekoor LEELO

80106149

Kadrioru Selts

80304441

Mittetulundusühing Agapis

80304530

Mittetulundusühing Eesti Fotopärand

80302761

Mittetulundusühing Fotokunstnike Ühendus

80252454

Mittetulundusühing Invaliidide Assotsiatsioon NIKA

80307400

Mittetulundusühing Isata Laste Heaks

80297250

Mittetulundusühing KAOS

80298485

Mittetulundusühing Lasteaed Sipsiku Arendus

80309645

Mittetulundusühing LIFE TV

80027958

Mittetulundusühing Naiskoor Carmina

80080409

Mittetulundusühing Tuleviku Ballett

80310186

Sihtasutus Children Charity Foundation

90012159

Spordiklubi SharK

80199180

 

 

2. Harju maakond

 

Eesti Male Toetusühing

80308503

Eesti Otsingukoerte Klubi

80312541

Kiili Naisselts

80297623

KrossRoad Mittetulundusühing

80102418

Mittetulundusühing Mikata

80296210

Mittetulundusühing Silver Music

80298410

Sihtasutus Rahvusvaheline Arvo Pärdi keskus

90003870

 

 

7. Järva maakond

 

Maaspordikeskuse Sihtasutus

90005001

Mittetulundusühing Türi Vibukool

80311889

 

 

8. Lääne maakond

 

KIIRED JA ÕLISED SELTS

80254111

Läänemaa Kabeklubi

80281852

Vehklemisklubi En Garde

80110412

 

 

9. Lääne-Viru maakond

 

Kadrina Lastekaitse ühing

80034013

Mittetulundusühing SinuAbi

80276905

MTÜ Maarjakelluke

80312073

 

 

10. Põlva maakond

 

Sihtasutus Tilsi LK Fond

90003775

 

 

11. Pärnu maakond

 

Mittetulundusühing Junnlased

80300615

Mittetulundusühing Saarde Spordiliit

80293128

 

 

13. Saare maakond

 

Taritu Arenguselts

80094794

 

 

14. Tartu maakond

 

Eesti Gaidide Liit

80019195

Mittetulundusühing SK JÕUD JUNIOR

80304079

Mittetulundusühing Tehnikaringlus

80295038

5) nimekirja I osa punktis 1 “Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi “Eesti Võrkpalli Föderatsioon” (registrikood 80023481) nimega “Eesti Võrkpalli Liit”;

6) nimekirja I osa punktis 1 “Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi “Mittetulundusühing UNIC” (registrikood 80039987) nimega “Klubi UNIC” ja viia see punkti 2 “Harju maakond”;

7) nimekirja I osa punktis 1 “Tallinn” asendada mittetulundusühingu nimi “Tallinna Raskejõustiku Liit” (registrikood 80070368) nimega “Spordiselts Altis”;

8) nimekirja I osa punktis 4 “Narva” asendada mittetulundusühingu nimi “Spordiklubi Narva Ski Team” (registrikood 80170199) nimega “Spordiklubi Narva Ski Team” ja viia see punkti 5 “Ida-Viru maakond”;

9) nimekirja I osa punktis 7 “Järva maakond” asendada sihtasutuse nimi “Kesk-Eesti Noortekeskus” (registrikood 90005923) nimega “Kesk-Eesti Noorsootöö Keskus”;

10) nimekirja I osa punktis 8 “Lääne maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “NMKÜ Haapsalu Liiga” (registrikood 80074159) nimega “Tuulberg.eu Liiga”;

11) nimekirja I osa punktis 8 “Lääne maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Spordiklubi Reket” (registrikood 80048630) nimega “Mittetulundusühing Haapsalu Tenniseklubi”;

12) nimekirja I osa punktis 11 “Pärnu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Pärnu Väikese Vabakooli Selts” (registrikood  80002384) nimega “Pärnu Vabakooli Selts”;

13) nimekirja I osa punktis 11 “Pärnu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Sõudeklubi Pärnu” (registrikood 80090721) nimega “Pärnu Sõudeklubi”;

14) nimekirja I osa punktis 14 “Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Eesti Sõltuvushaigete Rehabilitatsiooni Ühing Lootus” (registrikood 80186303) nimega “Mittetulundusühing EESTI SÕLTUVUSHAIGETE REHABILITATSIOONI ÜHING LOOTUS”;

15) nimekirja I osa punktis 14 “Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Eesti Vaegkuuljate Liidu Tartu organisatsioon” (registrikood 80019769) nimega “Tartumaa Vaegkuuljate Ühing”;

16) nimekirja I osa punktis 14 “Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Mittetulundusühing Agathe” (registrikood 80012402) nimega “Mittetulundusühing Tartu Katoliku Hariduskeskus”;

17) nimekirja I osa punktis 14 “Tartu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi “Peipsi Koostöö Keskus” (registrikood 80101672) nimega “Mittetulundusühing Peipsi Koostöö Keskus”;

18) nimekirja I osa punktis 1 “Tallinn” nimetatud “Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing” (registrikood 80085594) viia punkti 2 “Harju maakond”;

19) nimekirja I osa punktis 1 “Tallinn” nimetatud “Mittetulundusühing ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI” (registrikood 80011874) viia punkti 2 “Harju maakond”;

20) nimekirja I osa punktis 2 “Harju maakond” nimetatud “Harju Spordiveteranide Klubi” (registrikood 80104050) viia punkti 1 “Tallinn”;

21) nimekirja I osa punktis 2 “Harju maakond” nimetatud “Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi” (registrikood 80131360) viia punkti 1 “Tallinn”;

22) nimekirja I osa punktis 11 “Pärnu maakond” nimetatud “Mittetulundusühing Eesti Tõstespordiliit” (registrikood 80039619) viia punkti 1 “Tallinn”;

23) nimekirja I osa punktis 14 “Tartu maakond” nimetatud “Sihtasutus Eesti Kunsti Toetusfond” (registrikood 90008301) viia punkti 1 “Tallinn”;

24) täiendada korralduse lisa teise osaga “II. Usulised ühendused” järgmiselt :

II. Usulised ühendused


Eesti Evangeelne Luterlik Kirik  

80208720

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Aegviidu Aleksandri Kogudus

80211219

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Alatskivi Kogudus

80210243

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ambla Maarja Kogudus

80209470

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Anna Kogudus

80210869

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Anseküla Maarja Kogudus

80208878

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Audru Püha Risti Kogudus

80210237

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Avinurme Kogudus

80210763

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Elva Kogudus

80209317

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Emmaste Immanueli Kogudus

80210220

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haapsalu Püha Johannese Kogudus

80210533

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hageri Lambertuse Kogudus

80209464

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse Kogudus

80211171

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Halliste Püha Anna Kogudus

80208246

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hanila Pauluse Kogudus

80210214

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Hargla Kogudus 

80210131

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harju-Jaani Ristija Johannese Kogudus

80208252

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Harju-Madise Kogudus

80210616

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Helme Maarja Kogudus

80210125

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Häädemeeste Miikaeli Kogudus

80208269

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Iisaku Kogudus

80209843

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Illuka Kogudus

80210183

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe Kogudus

80208231

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Juuru Mihkli Kogudus

80210496

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus

80210252

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus

80211188

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus

80211426

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jämaja Kolmainu Kogudus

80210600

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Jaani Ristija Johannese Kogudus

80210208

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Madise Püha Matteuse Kogudus

80208660

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järva-Peetri Püha Peetruse Kogudus

80208677

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Järvakandi Pauluse Kogudus

80208819

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jüri Kogudus

80211225

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kaarma Peeter-Pauli Kogudus

80210378

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kadrina Katariina Kogudus

80209793

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kambja Kogudus

80208983

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kanepi Jaani Kogudus

80210929

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karja Katariina Kogudus

80209406

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karksi Peetri Kogudus

80210504

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karula Kogudus

80210993

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Karuse Margareeta Kogudus

80211076

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Keila Miikaeli Kogudus

80210728

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kihelkonna Mihkli Kogudus

80209961

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kirbla Püha Nikolause Kogudus

80210444

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kodavere Mihkli Kogudus

80209263

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Koeru Maarja-Magdaleena Kogudus

80209872

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kolga-Jaani Johannese Kogudus

80208826

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kose Püha Nikolause Kogudus

80209955

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus

80209381

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda Kogudus

80209335

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kuressaare Laurentiuse Kogudus

80210912

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kursi Maarja-Eliisabeti Kogudus

80214005

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kuusalu  Laurentsiuse  Kogudus

80210527

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri Kogudus

80211082

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käina Martini Kogudus

80210409

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kärdla Johannese Kogudus

80209257

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kärla Maarja-Magdaleena Kogudus

80208708

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käru Kogudus

80210585

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Käsmu Kogudus

80210148

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laatre Püha Laurentsiuse Kogudus

80210467

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Laiuse Püha Jüri Kogudus

80210510

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Leesi Katariina Kogudus

80208298

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lihula Eliisabeti Kogudus

80211165

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lohusuu Kogudus

80209458

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Loksa Püha Neitsi Maarja Kogudus

80208737

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lääne-Nigula Püha Nikolause Kogudus

80208312

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Lüganuse Ristija Johannese Kogudus

80210198

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Maarja-Magdaleena Kogudus

80208281

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Martna Püha Martini Kogudus

80210786

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mehikoorma Kogudus

80209300

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mihkli Miikaeli Kogudus

80210177

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Muhu Katariina Kogudus

80210450

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustjala Anna Kogudus

80208329

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mustvee Kogudus

80210775

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Mõisaküla Kogudus

80211231

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Märjamaa Maarja Kogudus

80208683

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Aleksandri Kogudus

80209180

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva-Jõesuu Niguliste Kogudus

80211030

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nissi Maarja Kogudus

80208654

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Noarootsi Püha Katariina Kogudus

80210881

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõmme Rahu Kogudus

80211248

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõo Püha Laurentsiuse Kogudus

80210421

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõva Püha Olevi Kogudus

80209866

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Orissaare Kogudus

80208631

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus

80210415

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paide Püha Risti Kogudus

80210023

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paistu Maarja Kogudus

80208855

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus

80211053

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paldiski Nikolai Kogudus

80208648

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Petseri Peetri Kogudus

80215654

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Piirsalu Kogudus

80210438

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus

80211001

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pindi Kogudus

80209286

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Prangli Laurentsiuse Kogudus

80273338

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja Kogudus

80210384

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste Kogudus

80209777

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põlva Püha Neitsi Maarja Kogudus

80209145

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu Eliisabeti Kogudus

80211018

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pärnu-Jakobi Kogudus

80209197

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pöide Maarja Kogudus

80210941

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Püha Jakobi Kogudus

80210546

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühajõe Kogudus

80210332

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pühalepa Laurentsiuse Kogudus

80212302

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere Kolmainu Kogudus

80209240

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Randvere Kogudus

80209808

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannamõisa  Kogudus

80209010

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rannu Püha Martini Kogudus

80210935

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rapla Maarja-Magdaleena Kogudus

80209174

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Reigi Jeesuse Kogudus

80210481

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ridala Püha Maarja-Magdaleena Kogudus

80209814

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Risti Kogudus

80209151

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Roosa Jakobi Kogudus

80210958

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ruhnu Püha Magdaleena Kogudus

80209228

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõngu Mihkli Kogudus

80210579

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja Kogudus

80211024

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Räpina Miikaeli Kogudus

80210326

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saarde Katariina Kogudus

80210042

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saaremaa Jaani Kogudus

80209211

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Saksa Lunastaja Kogudus

80208690

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sangaste Püha Andrease Kogudus

80208625

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Simuna Siimona ja Juuda Kogudus

80208849

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Sindi Kogudus

80210036

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Soome Püha Peetruse Kogudus

80213454

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus

80210898

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Taagepera Jaani Kogudus

80210013

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tahkuranna Kogudus

80210390

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Jaani Kogudus

80211062

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Peeteli Kogudus

80210473

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplik Toomkogudus

80209270

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Püha Vaimu Kogudus

80210007

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Rootsi-Mihkli Kogudus

80209858

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus

80210970

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tamsalu Lunastaja Kogudus

80208832

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tapa Jakobi Kogudus

80209990

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Ülikooli-Jaani Kogudus

80209487

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Maarja Kogudus

80210906

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Pauluse Kogudus

80209375

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Peetri Kogudus

80209978

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tartu Soome Kogudus

80209292

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tarvastu Peetri Kogudus

80211159

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tori Püha Jüri Kogudus

80208335

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Torma Maarja Kogudus

80210160

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Treimani Kogudus

80211320

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tudulinna Rahu Kogudus

80209889

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tuhala Kaarli Kogudus

80210154

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tõstamaa Maarja Kogudus

80208306

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Türi Püha Martini Kogudus

80211314

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse Kogudus

80209234

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vahastu Kogudus

80209837

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga Peetri-Luke Kogudus

80209168

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valjala Martini Kogudus 

80210266

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vara Brigitta Kogudus

80210964

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Varbla Püha Urbanuse Kogudus

80211047

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vastseliina Katariina Kogudus

80210303

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vigala Maarja Kogudus

80212288

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viimsi Püha Jaakobi Kogudus

80209820

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Jaani Kogudus

80209346

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viljandi Pauluse Kogudus

80210846

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru-Jaakobi Kogudus

80209398

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru-Nigula Kogudus

80210556

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vormsi Püha Olavi Kogudus

80210987

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võnnu Jakobi Kogudus

80210295

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus

80212294

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Väike-Maarja Kogudus

80209205

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Vändra Martini Kogudus

80209783

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Äksi Andrease Kogudus

80211254

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit

80196158

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Antsla Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80207034

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Avispea Vabakogudus

80206253

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Eikla Priikogudus

80207040

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Elva Baptistikogudus

80213017

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Emmaste-Nurste Kogudus

80212905

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Harju Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80212874

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Hilleste Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80213603

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Jausa Kogudus

80212733

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Jõgeva Baptistikogudus

80206862

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Järva-Jaani Vaba Evangeeliumi Peeteli Kogudus

80208453

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kehra Kogudus

80205779

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Keila Baptistikogudus

80213796

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kilingi-Nõmme Vabakogudus

80206247

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kiviõli Vene Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80206230

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Koeru Vabakogudus

80205532

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohila Baptistikogudus

80205518

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohtla-Järve Evangeeliumi Kristlaste Kogudus “Lootus”

80223518

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohtla-Järve Kolgata Baptistikogudus

80205294

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kohtla-Järve Peeteli Kogudus

80213129

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Saaroni Baptisti Kogudus

80211745

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kuressaare Siioni Kogudus

80205489

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Käina Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80205822

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kärdla Baptistikogudus

80205791

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Laitse Kogudus

80207011

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Lehtse Evangeelne Misjoni Kogudus

80205801

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Leisi Baptisti Kogudus 

80206187

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Lihula Baptistikogudus

80213141

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Loksa Baptisti Kogudus

80205265

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Luguse Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80205360

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Meiuste Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80208080

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Mooste Baptistikogudus

80206460

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Mustvee Betaania Kogudus

80212880

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Märjamaa Vabakogudus

80206454

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Narva Evangeeliumi  Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80215275

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Narva-Jõesuu Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus “Taassünd”

80212839

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Otepää Evangeelne Vabakogudus “Palverändur”

80206224

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pahapilli Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Kogudus

80213773

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Paide Baptistikogudus

80206425

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Palade Priikogudus

80212743

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Palivere Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus

80213307

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Puka Vabakogudus

80205271

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Immaanueli Kogudus

80205472

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Evangeeliumi Kristlaste Pärnu Saalemi Vabakogudus

80205839

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Sool ja Valgus Kogudus

80212779

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Pärnu Vene Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus “Peetel”

80208097

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakke Kogudus

80212868

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rakvere Karmeli Kogudus

80212957

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Rapla Vabakogudus

80205443

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Ridala Baptisti Kogudus

80205453

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Sadala Baptisti Kogudus

80205302

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Selise Nelipüha Kogudus

80213595

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Sillamäe Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus Issanda Arm

80205420

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus

80205354

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Sutlepa Baptisti Kogudus

80205331

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Suure-Jaani Baptisti Kogudus

80212897

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Allika Baptistikogudus

80213939

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Kalju Baptistikogudus

80212762

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Tallinna Mustamäe Kristlik Vabakogudus

80205319

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Nõmme Baptistikogudus

80206431

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Nõmme “Vabaduse” Baptistikogudus

80205785

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Oleviste Kogudus

80212972

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Vene Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus “Betaania”

80205348

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tamsalu Vabakogudus

80208128

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tapa Elava Usu Kogudus

80205437

Eesti EKB Koguduste Liidu Tapa Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus

80205325

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Annelinna Kogudus

80207028

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Kodugrupi Kogudus

80208111

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Kolgata Baptistikogudus

80206448

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tartu Salemi Baptisti Kogudus

80205466

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tõrva “Immaanueli” Kogudus

80205224

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valga Betaania Baptistikogudus

80205549

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valga Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Kogudus “Lootus”

80205555

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valga Peeteli Evangeeliumi Kristlaste-Baptistide Kogudus

80208105

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduse Liidu Valjala Rahu Vabakogudus

80212816

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Valkla Baptistikogudus

80205526

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viimsi Vabakogudus

80212851

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Viljandi Baptistikogudus

80205756

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Vormsi Rälby Baptistikogudus

80212963

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Võnnu Baptisti Kogudus

80215737

Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Võru Baptisti Kogudus

80212940

Haapsalu Baptistikogudus

80213589

Tallinna Elav Kivi Vabakogudus

80282113

Tartu Kristlik Risttee Kogudus

80244986

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik

80208476

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Angerja Issanda Taevaminemise Kogudus

80209688

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Arussaare Issanda Taevaminemise Kogudus

80211127

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Haapsalu Maria-Magdaleena Kogudus

80209748

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise Kogudus

80209582

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Häädemeeste Issandamuutmise Kogudus

80210817

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Jõõpre Püha Suurkannataja Georgiuse Kogudus

80209949

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria Kogudus

80210823

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Karksi-Nuia Püha Aleksei Kogudus

80211113

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Karula Jumalaema Kaitsmise Kogudus

80247074

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kavilda Püha Aleksandri Kogudus

80230547

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kergu Püha Suurkannataja Sinaida Kogudus

80209041

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kihnu Nikolaose Kogudus

80209642

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kuressaare Püha Nikolai Kogudus

80210668

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kõrgessaare Kristuse Sündimise Kogudus

80277661

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli Kogudus

80210102

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Lalsi Püha Nikolause Kogudus

80209636

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Laiksaare Ristija Johannese Kogudus

80210119

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Laimjala Vassilius Suure Kogudus

80211099

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Leisi Püha Olga Kogudus

80210852

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Lelle Püha Kolmainu Kogudus

80210830

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Levala Püha Neeva Aleksandri Kogudus

80209665

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Luhamaa Pühavaimu Kogudus

80209932

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Lümanda Issanda Muutmise Kogudus

80208482

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Meeksi Ristija Johannese Kogudus

80210645

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Mehikoorma Issandamuutmise Kogudus

80210651

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Metsküla Issanda Templisseviimise Kogudus

80210674

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Muhu-Hellamaa Peetruse ja Pauluse Kogudus

80208513

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Muhu Rinsi Neitsi Maria Kaasani Pühakuju Kogudus

80210562

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Mustjala Prohvet Eeliase Kogudus

80210088

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Nõo Püha Kolmainu Kogudus

80210289

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Obinitsa Issanda Muutmise Kogudus

80209085

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Paadrema Püha Kolmainu Kogudus

80209079

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Paldiski Püha Georgi Kogudus

80210071

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Piila Peaingel Miikaeli Kogudus

80208507

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Pootsi-Kõpu Püha Kolmainu Kogudus

80209760

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Põltsamaa Pühavaimu Kogudus

80208499

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Pärnu Issandamuutmise Kogudus                                             

80210800

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Pärsama Püha Innokenti Kogudus

80208571

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Reomäe Apostel Andrease Kogudus

80211981

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Räpina Sakariase ja Elisabeti Kogudus

80211136

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Saatse Paraskeva Kogudus

80209613

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Seli-Tõstamaa Püha Vassilius Suure Kogudus

80277827

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Sindi Jumalailmumise Kogudus                                               

80209056

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tahkuranna Jumalasünnitaja Uinumise Kogudus

80209607

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Issanda Muutmise Peakiriku Kogudus

80209659

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Püha Georgi Kogudus

80210711

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tallinna Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna Kogudus

80210094

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Jumalaema Uinumise Kogudus

80209671

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite Kogudus

80210622

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tornimäe Neitsi Maria Kogudus

80212035

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Treimani Apostlite Peetruse-Pauluse Kogudus

80210272

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tuhalaane Jumalaema Uinumise Kogudus

80277678

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Uduvere Apostel Jakobuse Kogudus

80211107

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Uue-Virtsu Kristuse Sündimise Kogudus

80210792

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Valga Issidori Peakiriku Kogudus

80210065

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Velise Ristija Johannese Kogudus

80210639

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Võru Suurkannataja Ekaterina Kogudus

80208223

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Võõpsu Püha Nikolai Kogudus 

80210591

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Vändra Apostlite Peetruse-Pauluse Kogudus

80209062

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Värska Georgiuse Kogudus

80210875

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Ööriku Püha Kolmainu Kogudus

80209984

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha Eelkäija Skiita Öörikul

80298717

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

80202812

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Alajõe Jumalaema Sündimise Kogudus

80202462

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Aseri Püha Ksenia Kogudus

80205242

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Haapsalu Maarja Magdaleena (Neeva Aleksandri) Kogudus

80206299

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jaama Püha Nikolause Kogudus

80211544

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Jõhvi Jumalailmumise Kogudus

80202278

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Kiviõli Jumalaema Kaitsmise Kogudus

80202479

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Kohtla-Järve Issanda Muutmise Kogudus

80202769

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Kunda Kogudus

80206520

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Lohusuu Jumalailmumise Kogudus

80202261

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Loksa Kroonlinna Püha Joanni Kogudus

80202446

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Maardu Peaingel Miikaeli Kogudus

80202568

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Mustvee Püha Nikolause Kogudus

80202516

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus

80206135

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Jumalaema Narva Ikooni Kogudus

80202255

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Pühade Apostlisarnaste Kirilluse ja Metodiuse Kogudus 

80312144

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva-Jõesuu Püha Vladimiri Kogudus

80202491

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Nina Jumalaema Kaitsmise Kogudus

80202551

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Paldiski Püha Suurmärter Panteleimoni Kogudus

80211550

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pärnu Püha Suurmärter Jekateriina Kogudus

80206158

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Rakvere Jumalaema Sündimise Kogudus

80202485

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Sillamäe Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus

80205236

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus

80202730

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Jumalaema Sündimise (Kaasani) Kogudus

80205934

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Kopli Püha Nikolause Kogudus

80211202

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Nikolai Kogudus

80202500

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tallinna Nõmme Ristija Johannese Kogudus

80202284

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tapa Ristija Johannese Kogudus

80202746

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Tartu Püha Georgi (Jüri) Kogudus

80211538

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Türi Püha Kolmainu Kogudus

80202456

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Valga Jumalaema Vladimiri Ikooni Kogudus

80211567

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Viljandi Ristija Johannese Kogudus

80206141

Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus

80206263

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster

80204900

Rooma Katoliku Kiriku Apostellik Administratuur  

80216151

Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas 

80220135

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Antoniuse Kogudus Narvas 

80216435

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Apostel Johannese Kogudus Pärnus

80216228

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Joosepi Kogudus Ahtmes 

80216547

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Jüri ja Püha Adalberti Kogudus Sillamäel 

80216441

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Miikaeli Kogudus Rakveres

80242510

Rooma-Katoliku Kiriku Püha Vaimu Kogudus Valgas 

80216429

Rooma-Katoliku Kiriku Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Kogudus Tartus

80216292

Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Kolmekäelise Jumalaema Kogudus Tallinnas

80216300

Dominikaani Vendade Ordu Klooster  Tallinnas

80216197

Halastuse Misjonäride Ordu Klooster Tallinnas

80216234

Püha Kantaliitsia Feliksi Kongregatsiooni Klooster Ahtmes

80215750

Püha Kantaliitsia Feliksi Kongregatsiooni Klooster Narvas

80216961

Pühima Neitsi Maarja Pärispatuta Saamise Õdede Kongregatiooni Klooster Tartus

80216180

Pühima Päästja Püha Birgitta Ordu Klooster Pirital

80216174

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit

80214442

Adventistide Koguduste Eesti Liidu Elva Kogudus

80214363

Seitsmenda Päeva Adventistide Haapsalu Kogudus

80214270

Seitsmenda Päeva Adventistide Jõgeva Kogudus

80214264

Seitsmenda Päeva Adventistide Jõhvi Kogudus

80214867

Seitsmenda Päeva Adventistide Keila Kogudus

80299740

Seitsmenda Päeva Adventistide Kuressaare Kogudus

80214353

Seitsmenda Päeva Adventistide Narva Kogudus

80214287

Seitsmenda Päeva Adventistide Paide Kogudus

80214293

Seitsmenda Päeva Adventistide Pärnu Kogudus

80214382

Seitsmenda Päeva Adventistide Põltsamaa Kogudus

80214376

Seitsmenda Päeva Adventistide Rakvere Kogudus

80214347

Seitsmenda Päeva Adventistide Rapla Kogudus

80214407

Seitsmenda Päeva Adventistide Sillamäe Kogudus

80214399

Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Esimene Kogudus

80214324

Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Kolmas Kogudus

80214428

Seitsmenda Päeva Adventistide Tartu Kogudus

80214873

Seitsmenda Päeva Adventistide Türi Kogudus

80214318

Seitsmenda Päeva Adventistide Valga Kogudus

80214330

Seitsmenda Päeva Adventistide Viljandi Kogudus

80214258

Seitsmenda Päeva Adventistide Võru Kogudus

80214413

Eesti Bahá’í Koguduste Liit

80206543

Narva Bahá’í Kogudus

80208743

Pärnu Bahá’í Kogudus

80208884

Tallinna Bahá’í Kogudus

80209895

Tartu Bahá’í Kogudus

80208803

Uusapostlik Kirik Eestis

80213782

Uusapostliku Kiriku Eestis Keila Kogudus

80216671

Uusapostliku Kiriku Eestis Mõisaküla Kogudus

80216145

Uusapostliku Kiriku Eestis Tartu Kogudus

80216582

Eesti Metodisti Kirik

80196661

Eesti Metodisti Kiriku Aseri Kogudus

80206603

Eesti Metodisti Kiriku Haapsalu Kogudus

80206557

Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi Kogudus

80210355

Eesti Metodisti Kiriku Jõhvi Petlemma Kogudus

80208358

Eesti Metodisti Kiriku Keila Kogudus

80206566

Eesti Metodisti Kiriku Kohtla-Järve Kolgata Kogudus

80206365

Eesti Metodisti Kiriku Kunda Betaania Kogudus

80208157

Eesti Metodisti Kiriku Kuressaare Kogudus

80206786

Eesti Metodisti Kiriku Kärsa Kogudus

80206611

Eesti Metodisti Kiriku Narva Kogudus

80210349

Eesti Metodisti Kiriku Paide Kogudus

80206649

Eesti Metodisti Kiriku Paldiski Kogudus

80208364

Eesti Metodisti Kiriku Pärnu Agape Kogudus

80206980

Eesti Metodisti Kiriku Rakvere Kogudus

80206394

Eesti Metodisti Kiriku Reeküla Kogudus

80206402

Eesti Metodisti Kiriku Ruusmäe Kogudus

80206359

Eesti Metodisti Kiriku Räpina Kogudus

80206968

Eesti Metodisti Kiriku Sakussaare Kogudus

80206655

Eesti Metodisti Kiriku Sillamäe Jumala Õnnistuse Kogudus

80206595

Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus

80206721

Eesti Metodisti Kiriku Tapa Kogudus

80206632

Eesti Metodisti Kiriku Tartu Püha Luuka Kogudus

80206773

Eesti Metodisti Kiriku Viitka Kogudus

80210361

Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus

80208140

Eesti Kristlik Nelipühi Kirik

80215855

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Abja-Paluoja Kogudus

80215401

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Haapsalu Kogudus

80269992

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Halliste Kogudus

80270015

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Hulja Kogudus

80216607

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kabli Kogudus

80220129

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Karksi-Nuia Kogudus

80216010

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kehtna Kogudus

80216470

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kilingi-Nõmme Kogudus

80216116

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kose Kogudus

80216240

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Krootuse Kogudus

80216854

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Kuressaare Kogudus

80216056

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lasnamäe Vene Kogudus

80216027

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lihula Kogudus

80216613

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Lootuse Küla Kogudus

80238129

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Mõisaküla Kogudus

80215980

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Orissaare Kogudus

80215393

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Paldiski Kogudus

80215861

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Palivere Kogudus

80215387

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Põltsamaa Jordani Kogudus

80215565

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Põlva Aarna Kogudus

80215521

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Pärnu Kogudus

80215542

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Pärnu Vene Kogudus

80216122

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Saku Kogudus

80238141

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Sillamäe Vene Kogudus

80215536

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Kogudus

80215559

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tartu Maranata Kogudus 

80216530

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Tudu Kogudus

80269986

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Turba Kogudus

80216102

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Valga Kogudus

80216599

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Valgemäe Kogudus

80215921

Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Vineyard Tallinna Kogudus

80238158

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit

80202381

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Kuressaare Kogudus

80206193

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Pärnu Kogudus

80202433

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tallinna Kogudus

80202775

Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liidu Tartu Kogudus

80202404

Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik                                                             

80201971

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Harkujärve Püha Esimärter Stefanose Kogudus

80202217

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Tartu Püha Risti Kogudus

80201988

Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Pärnu Püha Apostel Barnabase Kogudus

80202232

EESTI KARISMAATILINE OSADUSKIRIK

80200500

EESTI KARISMAATILISE OSADUSKIRIKU PÕLVA PÜHA PEETRI KOGUDUS

80200546

EESTI KARISMAATILISE OSADUSKIRIKU RÄPINA PÜHA VAIMU KOGUDUS

80214755

Eesti  Karismaatilise Osaduskiriku Tallinna Prohvet Joeli Kogudus

80219971

EESTI KARISMAATILINE OSADUSKIRIK TARTU PÜHA PEAINGEL MIIKAELI KOGUDUS

80200807

EESTI KARISMAATILISE OSADUSKIRIKU VÕRU PÜHA TIMOTEOSE KOGUDUS

80200799

Eesti Kristlike Vabakoguduste Liit

80207880

Jõgeva Elu Sõna Kogudus

80207229

Põlva Elu Sõna Kogudus

80200931

Rakvere Elu Sõna Kogudus

80200925

Tallinna Elu Sõna Kogudus

80200894

Tartu Elu Sõna Kogudus

80200948

Valga Elu Sõna Kogudus

80207873

Viljandi Elu Sõna Kogudus

80200919

Eesti Vanausuliste Koguduste Liit

80214175

Kallaste Vanausuliste Kogudus

80214070

Kasepää Vanausuliste Kogudus

80219184

Kikita Vanausuliste Kogudus

80214092

Mustvee Linna Vanausuliste Kogudus

80214152

Suur-Kolkja Vanausuliste Kogudus

80214169

Tallinna Vanausuliste Kogudus

80214123

Tartu Vanausuliste Kogudus

80214086

Varnja Vanausuliste Kogudus

80214134

Väike-Kolkja Vanausuliste Kogudus

80214146

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda

80214689

Emujärve Taarausuliste ja Maausuliste Koda

80214711

Maausuliste Saarepealse Koda

80219250

Härjapea Taarausuliste ja Maausuliste Koda

80214726

Emajõe Maausuliste Koda

80214703

Eesti Evangeeliumi Kristlaste Nelipühilaste Koguduste Liit

80215513

Tallinna Kuningate Kuninga Nelipühi Kogudus

80215571

Tallinna Nelipühi Kogudus “Äratus”

80216955

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit

80205845

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu Kogudus

80206661

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Tallinna Kesklinna Kogudus

80208525

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit Täisevangeelne Võru Hosianna Kogudus 

80209033

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit Valguse Tee Vabakogudus

80220862

EEVL Tallinna Evangeelne Uue Elu Kogudus
Aaspere Evangeelne Uue Elu Kogudus

80198921
80197488

ARMEENIA APOSTLIKU KIRIKU EESTI PÜHA GREGORIUSE KOGUDUS

80206856

Eesti Budistlik Kogudus Drikung Kagyu Ratna Shri Keskus

80206939

Eesti Evangeeliumi Vennasteühing

80219215

Eesti Evangeelne Messia Kogudus

80185781

Eesti Evangeelne Vennastekogudus

80205747

Eesti Islami Kogudus

80208134

Eesti Juudiusu Kogudus

80206626

Eesti Kristlik Ühinemise Kogudus

80196508

Eesti Muhameedlaste Sunniitide Kogudus

80216866

Eesti Seitsmenda Päeva Adventistide Reformatsioonilise Liikumise Kogudus

80211142

Eesti Uue Testamendi Kristlik Kogudus

80198826

Eesti Rahvusvaheline Kristlik Kogudus

80221169

“Evangeeliumi Kristlased Apostlite Vaimus” Tallinna Kogudus

80210680

Hellenurme Baptistikogudus

80205288

Jõhvi Kristlik Kogudus Uus Põlvkond

80204937

Jõhvi Kristlik Kogudus Vabadus

80218279

Jõhvi Kristliku Keskuse Kogudus

80198016

Järvakandi Kristlik Nelipühi Kogudus “Immanuel”

80215602

Järvamaa Kristliku Keskuse Kogudus

80201528

Kadrina Evangeelne Kogudus

80205064

KABALA KRISTLIK VABAKOGUDUS

80195687

Karitsa Evangeelne Uue Elu Kogudus

80204691

Kogudus Päikese Hiis

80216139

Kogudus Tarbatu Hiis

80187047

Kohtla-Järve Kristlaste-Nelipühalaste Kogudus

80204389

Kohtla-Järve Kristlik Kogudus Jumala Sõna

80204277

KRISHNA TEADVUSE EESTI KOGUDUS

80221614

Kristlaste Osaduse Kiriku Tallinna Kogudus

80221689

Kristlik Kogudus “Ühendus Kristuses”

80199100

Kiviõli Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus

80204202

Kuimetsa Kristlik Elava Jumala Kogudus

80211521

Kuressaare Kristlik Linnakogudus

80203987

Kärdla Kristliku Osaduse Kogudus

80196833

Mittetulundusühing Ülemiste Kristlik Vabakogudus

80295156

Mustvee Halastuse ja Püha Kolmainsuse Ainuusu Kogudus

80200826

MÄE HIIS

80233971

NARVA KRISTLIK NELIPÜHI KOGUDUS “IMMANUEL”

80197956

Narva Kristlik  Kogudus Jumala Sõna

80197985

Orissaare Kristlik Rahvakogudus

80217127

Putkaste Evangeeliumi Kristlaste Vabakogudus

80208370

Pärnu Budistlik Kogudus Tiibeti Budismi Keskus Sangye Ling

80249771

Pärnu Kristlik Kogudus “El Shaddai”

80203243

Pärnu Kristlik Kogudus “Elu Keskus”

80217239

Pärnu Kristlik Vabakogudus

80203361

Pärnu Nelipühakogudus Eelim

80203562

Raja Vanausuliste Kogudus

80214519

Rakvere Nelipüha Kogudus

80197821

Rakvere Vabakogudus Hüüdja Hääl

80218291

Saue Kristlik Vabakogudus

80199398

Sillamäe Kristlik Kogudus Jumala Sõna

80204136

SILLAMÄE TÄISEVANGEELNE VABAKOGUDUS KRISTLIK PERE

80197991

Tallinna “Harta” Kristlik Kogudus

80211389

Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

80198694

Tallinna Kristlik Elava Vee Kogudus

80202924

Tallinna Kristlik Kogudus Isa Koda

80243805

TALLINNA KRISTLIK KOGUDUS “TAASTAMINE”

80268691

Tallinna Kristlik Vabakogudus

80216263

TALLINNA KRISTLIK VÕIDU KOGUDUS

80195229

Tallinna Nelipühakogudus Eelim

80199524

Tallinna Nelipühakogudus Immaanuel

80199381

Tallinna Rahvusvaheline Kristlik Vabakogudus

80269526

TALLINNA TÄIELIKU EVANGEELIUMI KOGUDUS

80212466

Tallinna Täisevangeelne Hosianna Kogudus

80205259

Tallinna “Uue lepingu” Kogudus

80196342

Tartu Kristlik Kogudus “Muutuste Aeg“

80299237

Tartu Kristlik Vabakogudus

80219273

Tiibeti Budismi Nyingma Eesti Kogudus

80206945

Tiibeti Budismi Karma Kagyu Tallinna Kogudus

80255984

Türi Kristlik Misjonikogudus

80201342

Vene Rahvausu Kogudus Eestis

80312067

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Eesti Kogudus

80205182

Viljandi Evangeelne Uue Elu Kogudus

802174752. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json