Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT III, 05.01.2011, 2

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 30.12.2010 nr 509

„Tulumaksuseaduse” § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjast” (RTL 2000, 21, 298; RT III 2010, 28, 83) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

1) punktist 1 „Tallinn” Budoklubi Mitsubachi (registrikood 80201706) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/267 kohaselt;

2) punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Arno Tali Sihtkapital (registrikood 80107290) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/265 kohaselt;

3) punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Laste Pühapäevaühing “Loza” (registrikood 80238655) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 31. augusti 2010. a otsuse nr 12.2-6/241 kohaselt;

4) punktist 1 „Tallinn” Mittetulundusühing Spordiklubi Tallinna Sport (registrikood 80196537) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/266 kohaselt;

5) punktist 1 „Tallinn” Üliõpilaste Praktikavahetuse Rahvusvahelise Assotsiatsiooni Eesti Rahvuskomitee (registrikood 80064445) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. novembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/258-1-1 kohaselt;

6) punktist 2 „Harju maakond” Aikidoklubi Šogun (registrikood 80044661) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike  4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15.  oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/264 kohaselt;

7) punktist 2 „Harju maakond” Keila Maleklubi (registrikood 80074277) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike  2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/243 kohaselt;

8) punktist 2 „Harju maakond” Kolgaküla Spordiklubi Rada (registrikood 80040812) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike  2 punkti 3 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/253 kohaselt;

9) punktist 2 „Harju maakond” Koroonaklubi Tirts (registrikood 80048452) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike  2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/254 kohaselt;

10) punktist 2 „Harju maakond” Koroonamänguklubi KeSa (registrikood 80023088) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/256 kohaselt;

11) punktist 2 „Harju maakond” Rahvaspordiklubi Loo (registrikood 80044744) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/255 kohaselt;

12) punktist 2 „Harju maakond” Saku Orienteerumisklubi (registrikood 80079317) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 3 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/246 kohaselt;

13) punktist 7 „Järva maakond” Järvamaa Kabeklubi (registrikood 80060499) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/244 kohaselt;

14) punktist 10 „Põlva maakond” Mittetulundusühing „Heategevusorganisatsioonide Koordinatsioonikeskus” (registrikood 80219095) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 31. augusti 2010. a otsuse nr 12.2-6/240 kohaselt;

15) punktist 11 „Pärnu maakond” MTÜ Noortekorvpalli Arendusgrupp (registrikood 80235958) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. augusti 2010. a otsuse nr 12.2-6/163-1 kohaselt;

16) punktist 12 „Rapla maakond” Sihtasutus Juuru Mihkli Kiriku Oreli Fond (registrikood 90008650) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike  7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15.  oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/269 kohaselt;

17) punktist 14 „Tartu maakond” Tartumaa Spordiklubi Jõud (registrikood 80041875) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ja lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/247 kohaselt;

18) punktist 15 „Valga maakond” Mittetulundusühing Eesti Eriolümpia (registrikood 80039022) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 5 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 2. septembri 2010. a otsuse nr 12.2-6/245 kohaselt;

19) punktist 15 „Valga maakond” Sihtasutus Valga Linna Arengufond (registrikood 90001374) „Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. oktoobri 2010. a otsuse nr 12.2-6/268 kohaselt.2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

3. Korraldus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse „Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json