Teksti suurus:

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks väljaõppe korraldamisel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2011, 5

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks väljaõppe korraldamisel

Vastu võetud 30.06.2011 nr 271

„Metsaseaduse“ § 36 lõike 2 alusel:

1. Lubada kasutada järgmisi Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevaid metsaalasid, mis jäävad Kaitseliidu lasketiiru ohualasse, riigikaitseks vajaliku sellise väljaõppe korraldamiseks, millega võib kaasneda metsakahjustus:
  1) 80 hektarit (lisa 1) katastriüksusest asukohaga Viljandi maakond, Tarvastu vald, Riuma küla, Aimla metskond 107 (katastritunnus 79701:001:0044, pindala 668,5 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17827);
  2) 140 hektarit (lisa 2) katastriüksusest asukohaga Valga maakond, Tõlliste vald, Jaanikese küla, Valga metskond 77 (katastritunnus 82001:003:0264, pindala 756,93 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9237).

2. Ohutuse eest ajal, kui metsaala kasutatakse punktis 1 sätestatud eesmärgil, vastutab Kaitseliit.

Korraldust on võimalik vaidlustada „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json