Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2011, 11

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 30.06.2011 nr 277

„Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Teha Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas” (RT III, 17.01.2011, 9) järgmised muudatused:

1) kanda nimekirja osasse „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:
 

1. Tallinn

 

Eesti Naiste Varjupaikade Liit

80238537

Eesti Priitahtlik Päästeliit

80302703

JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU

80067389

Lasnamäe Lasteklubi

80316823

Mittetulundusühing Digisild

80320813

Mittetulundusühing Eesti Odavise

80319556

Mittetulundusühing Eesti Võidusõiduhobuste Kasvatajate Liit  

80320724

MITTETULUNDUSÜHING MALEKLUBI CHESS CONTINENT  

80320492

Mittetulundusühing SEB TALLINK TENNIS TEAM

80320776

Mittetulundusühing Vanalinna Selts

80320180

Mittetulundusühing Wellspring

80314864

MTÜ LIONS KLUBI TALLINN TOOMPEA

80310430

SERVE THE CITY mittetulundusühing

80315491

Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus

90012202

   

2. Harju maakond

 

Mittetulundusühing KEILA KORVPALLIKOOL

80313345

MTÜ Kodu ja Kooli KoostööKoda

80317337

Õppe- ja arengukeskus ME

80312896

 

 

3. Hiiu maakond

 

MTÜ TANTSUMAJAKAS

80321155

 

 

4. Narva

 

Ragbiklubi Narva Patriots

80307830

Sihtasutus Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Pühakodade säilitamise ja ehitamise Fond

90003829

 

 

5. Ida-Viru maakond

 

IDA-VIRUMAA NAISTE TUGIKESKUS-VARJUPAIK

80228622

Mittetulundusühing SILLAMÄE ÕIGEUSU PÜHAPÄEVAKOOL RADUGA

80307051

Sihtasutus Entrum

90003930

SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHING

80045175

 

 

6. Jõgeva maakond

 

MTÜ Jõgevamaa Represseeritud

80109662

 

 

8. Lääne maakond

 

MTÜ NOAROOTSI RAHVASELTS

80309303

 

 

13. Saare maakond

 

Saare Maakonna Invaühing

80090282

 

 

14. Tartu maakond

 

Luteeriuse Sõprade Ühing

80294524

Mittetulundusühing FC Helios

80307505

Mittetulundusühing Kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NUUT

80321250

Mittetulundusühing TTG Vilistlasorkester

80313983

PÄRANDKOOSLUSTE KAITSE ÜHING

80006985

 

2) kanda nimekirja osasse „II. Usulised ühendused” (edaspidi II osa) järgmised usulised ühendused:

„Laagri Kristlik Kogudus

80316378

Narva Kristlik Kogudus Kitsas tee

80306859”;

 

3) nimekirja I osa punktis 11 „Pärnu maakond” asendada mittetulundusühingu nimi „Mittetulundusühing Kollisti Selts” (registrikood 80117064) nimega „Vana-Pärnu Kultuuriselts”;

 

4) nimekirja II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Nõmme „Vabaduse” Baptistikogudus” (registrikood 80205785) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Tallinna Nõmme Vabaduse Baptistikogudus”;

 

5) nimekirja II osas asendada koguduse nimi „Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kaarepere Vaga Suzdali Eufimi ja Vaga Egiptuse Maria Kogudus” (registrikood 80210823) nimega „Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Kaarepere vaga Suzdali Eufimi ja vaga Egiptuse Maria Kogudus”.2. Korralduse punkti 1 alapunktid 1 ja 3–5 jõustuvad 1. juulil 2011. a.

3. Korralduse punkti 1 alapunkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json