Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2011
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2011, 12

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri” muutmine

Vastu võetud 30.06.2011 nr 278

“Tulumaksuseaduse” § 11 lõigete 1 ja 7 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 “Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Kustutada Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjast” (RT III, 17.01.2011, 9) järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usuline ühendus:

1) osa “I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) punktist 1 “Tallinn” Eesti Kujurite Ühendus (registrikood 80086820) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ning lõike 4 punkti 8 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/98 kohaselt;

2) I osa punktist 1 “Tallinn” Eesti Tauramusoryu Kobujutsu Liit (registrikood 80201675) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/90 kohaselt;

3) I osa punktist 1 “Tallinn” GSK Perearstide Täiendamise Sihtasutus (registrikood 90008608) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/100 kohaselt;

4) I osa punktist 1 “Tallinn” Jäähokiklubi T.H.S.K.2002 (registrikood 80167903) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 10. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/88 kohaselt;

5) I osa punktist 1 “Tallinn” Mittetulundusühing Golfiklubi Mark I (registrikood 80182446) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2011.  otsuse nr 12.2-6/92 kohaselt;

6) I osa punktist 2 “Harju maakond” Mittetulundusühing Kolgaküla Selts (registrikood 80004928) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. mai 2011. a otsuse nr 12.2-6/108-1 kohaselt;

7) I osa punktist 2 “Harju maakond” Saku Maleklubi (registrikood 80032221) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 1. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/274-1 kohaselt;

8) I osa punktist 9 “Lääne-Viru maakond” Kadrina Puuetega Inimeste Ühing (registrikood 80121427) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 25. mai 2011. a otsuse nr 12.2-6/109-1 kohaselt;

9) I osa punktist 11 “Pärnu maakond” Mittetulundusühing Linnutaja (registrikood 80024173) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. mai 2011. a otsuse nr 12.2-6/106-1 kohaselt;

10) I osa punktist 11 “Pärnu maakond” Pärnu Džuudoklubi KEMPO (registrikood 80159476) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punktide 2, 3 ja 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 10. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/87 kohaselt;

11) I osa punktist 13 “Saare maakond” Kuressaare Kristlik Terviseklubi (registrikood 80126063) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/93 kohaselt;

12) I osa punktist 14 “Tartu maakond” Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts (registrikood 80101712) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 2 ning lõike 4 punkti 8 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 15. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/97 kohaselt;

13) I osa punktist 14 “Tartu maakond” Eesti Meistri Oreli sihtasutus (registrikood 90011208) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 2 ja lõike 4 punkti 7 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/94 kohaselt;

14) I osa punktist 14 “Tartu maakond” Peipsiveere Arengu Sihtasutus (registrikood 90001262) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 1 ja lõike 2 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 11. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/89 kohaselt;

15) I osa punktist 14 “Tartu maakond” Tähtvere Lions Klubi (registrikood 80062110) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punktide 1 ja 2, lõike 2 punkti 4 ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 14. märtsi 2011. a otsuse nr 12.2-6/91 kohaselt;

16) I osa punktist 17 “Võru maakond” Sihtasutus Eesti Orelikeskus (registrikood 90001687) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 26. mai 2011. a otsuse nr 12.2-6/110-1 kohaselt;

17) osast “II. Usulised ühendused” KABALA KRISTLIK VABAKOGUDUS (registrikood 80195687) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskuse 23. mai 2011. a otsuse nr 12.2-6/102-1 kohaselt.2. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus koos nimekirjast kustutamise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktis 1 nimetatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulisele ühendusele.

3. Korraldus jõustub 1. juulil 2011. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse “Halduskohtumenetluse seadustikus” sätestatud korras.

Andrus Ansip
Peaminister

Juhan Lepassaar
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json