Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste loetelu

Vastu võetud 27.06.2013 nr 304

Tulumaksuseaduse § 11 lõike 1, lõike 4 ja lõike 7 punktide 1, 2 ja 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määrusega nr 279 „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord”:

1. Teha Vabariigi Valitsuse8. veebruari 2000. a korraldusega nr 94-k kinnitatud „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas“ (edaspidi nimekiri) järgmised muudatused:

1.1. kanda nimekirja järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:
1.1.1. kanda nimekirja ossa „I. Mittetulundusühingud ja sihtasutused” (edaspidi I osa) punktidesse 1–5, 7–9, 11, 13–15 vastavalt tähestiku järjekorrale järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

„1. Tallinn

 

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

80298781

Eesti Barokkmuusika Ühing

80010449

EESTI GOLFI LIIT

80091330

EESTI MALELIIT

80023498

Eesti Politsei Naisühendus

80199010

ITL Segakoor

80347611

Karateklubi Osanago

80318549

MITTETULUNDUSÜHING IKOONIKUNSTI KOMPETENTSIKESKUS

80331745

Mittetulundusühing Inimõiguste Kaitse Keskus „Kitezh“

80351386

Mittetulundusühing Kalevipojad

80345109

Mittetulundusühing Maarja Gild

80346563

Mittetulundusühing Orca Swim Club

80332383

Mittetulundusühing Tallinna Swing Dance Society

80349478

Mittetulundusühing Teel

80350464

Mittetulundusühing Vaimupuu

80334123

Mittetulundusühing Õiglane Õigus

80347864

Püha Georgi Sihtasutus

90009163

Sihtasutus Artha Foundation

90011059

SIHTASUTUS IKOONIMUUSEUM

90010930

Sihtasutus Rahvusvahelised kergejõustikuüritused

90003982

Tallinna Reaalkooli Spordiklubi

80192386

Telliskivi Selts

80296167

 

 

2. Harju maakond

 

Eesti Asenduskodude Laste Liit

80317283

Mittetulundusühing HC Panter

80149041

Mittetulundusühing IGALE LAPSELE PERE

80309680

Spordiklubi Pleki Pande

80351297

 

 

3. Hiiu maakond

 

Mittetulundusühing Hiiumaa Lasterikaste Perede Ühendus

80192309

 

 

4. Narva

 

Narva Maleklubi KAISSA

80003125

 

 

5. Ida -Viru maakond

 

Sihtasutus SOCIAL ONUS

90012231

 

 

7. Järva maakond

 

Koigi Kergejõustikuklubi

80343760

Mittetulundusühing Eesti Ökokogukondade Ühendus

80267792

Mittetulundusühing Türi Poistekoor

80336777

 

 

8. Lääne maakond

 

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda

80059846

Mittetulundusühing Läänemaa Kunstivara

80185522

 

 

9. Lääne-Viru maakond

 

Spordiklubi Rakvere Tarvas

80329725

 

 

11. Pärnu maakond

 

Mittetulundusühing Pärnu Tennisekool

80338807

Mittetulundusühing Pärnu-Jaagupi Lauatenniseklubi

80342469

Pärnu Jalgpalliklubi Vaprus

80125566

 

 

13. Saare maakond

 

Mittetulundusühing ELU JAOKS

80334423

Mittetulundusühing Karu-Kati Õpituba

80323289

 

 

14. Tartu maakond

 

Mittetulundusühing Eesti Indie Festival

80339882

Mittetulundusühing Hingekeel

80323970

Mittetulundusühing Lahendus.net

80333715

MTÜ Tartu Hansa Segakoor

80349567

Mäksa spordiklubi

80286097

 

 

15. Valga maakond

 

Jalgpalliklubi FC WARRIOR

80279720“;

 

 

1.1.2. kanda nimekirja ossa „II. Usulised ühendused” (edaspidi II osa ) pärast rida „EESTI KARISMAATILISE OSADUSKIRIKU VÕRU PÜHA TIMOTEOSE KOGUDUS 80200799“ usuline ühendus:

„Eesti Anglokatoliku Kirik

80345606“;


1.2. muuta järgmiste mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimed:
1.2.1. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Eesti Filmi Sihtasutus“ (registrikood 90000357) nimega „Sihtasutus Eesti Filmi Instituut“;
1.2.2. I osa punktis  1 „Tallinn“ asendada mittetulundusühingu nimi „Eesti Priitahtlik Päästeliit“ (registrikood 80302703) nimega „Päästeliit“;
1.2.3. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus“ (registrikood 90005872)  nimega „Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus“;
1.2.4. I osa punktis 1 „Tallinn“ asendada sihtasutuse nimi „Sihtasutus REIN OTSASON'i elutöö“ (registrikood 90010344) nimega „Sihtasutus Rein Otsasoni Fond“;
1.2.5. I osa punktis 2 „Harju maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Vaimupuuetega Laste Vanemate Ühing“ (registrikood 80115734) nimega „Downi Sündroomi Ühing“;
1.2.6. I osa punktis 14 „Tartu maakond“ asendada mittetulundusühingu nimi „Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus“ (registrikood 80169730) nimega „MTÜ Vaba Tahe“;
1.2.7. II osas asendada koguduse nimi „Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva-Jõesuu Püha Vladimiri Kogudus“ (registrikood 80202491) nimega „Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva-Jõesuu Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus“;
1.2.8. II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kiviõli Vene Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Kogudus“ (registrikood 80206230) nimega „Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Kiviõli Baptistikogudus“;
1.2.9. II osas asendada koguduse nimi „Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Tallinna Kesklinna Kogudus“ (registrikood 80208525) nimega „Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liidu Tallinna Missio Kogudus“;
1.2.10. II osas asendada koguduse nimi „TALLINNA KRISTLIK KOGUDUS „TAASTAMINE““ (registrikood 80268691) nimega „Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Uue Alguse Kogudus“ ja asukohta muudetakse selliselt, et rida sõnastatakse vahetult pärast rida „Eesti Metodisti Kiriku Tallinna Kogudus  80206721“;


1.3. kustutada nimekirjast järgmised mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused:
1.3.1. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Beneventum Grupp (registrikood 80188182) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/26-2 kohaselt;
1.3.2. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus (registrikood 80064741) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile  4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/27-1 kohaselt;
1.3.3. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Homöopaatia Ühing (registrikood 80010886) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/45-1 kohaselt;
1.3.4. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Muusika Infokeskus (registrikood 80092430) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 3. jaanuari 2013. a otsuse nr 12.2-6/369-2 kohaselt;
1.3.5. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Muusikaühing Classic (registrikood 80115013) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/381-1 kohaselt;
1.3.6. I osa punktist 1 „Tallinn“ Eesti Nukleaarmeditsiini Selts (registrikood 80209530) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/388-2 kohaselt;
1.3.7. I osa punktist 1 „Tallinn“ Iluuisutamise Klubi Serpantiin (registrikood 80123969) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/391-1 kohaselt;
1.3.8. I osa punktist 1 „Tallinn“ Johannes Aaviku Selts (registrikood 80092559) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/19-1 kohaselt;
1.3.9. I osa punktist 1 „Tallinn“ Lasnamäe Noorte Maleklubi (registrikood 80192404) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/36-1 kohaselt;
1.3.10. I osa punktist 1 „Tallinn“ Martensi Selts (registrikood 80212696) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/359-3 kohaselt;
1.3.11. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Anne Teatristuudio (registrikood 80230197) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/20-1 kohaselt;
1.3.12. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing Emakas.ee (registrikood 80247654) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 23. aprilli 2013. a teate nr 12.2-6/187-1 kohaselt;
1.3.13. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing FLAYSURFER TIME (registrikood 80201592) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/34-1 kohaselt;
1.3.14. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing IGIP Estonia (registrikood 80222737) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. veebruari 2013. a otsuse nr 12.2-6/356-2 kohaselt;
1.3.15. I osa punktist 1 „Tallinn“ Mittetulundusühing I.V.K. Estonian Sitting Volleyball Club (registrikood 80118615) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/39-1 kohaselt;
1.3.16. I osa punktist 1 „Tallinn“ Orienteerumisklubi TON (registrikood 80004058) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/21-1 kohaselt;
1.3.17. I osa punktist 1 „Tallinn“ Pirita Südameliit (registrikood 80118514) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/46-1 kohaselt;
1.3.18. I osa punktist 1 „Tallinn“ Poiste Kooristuudio Cantilena (registrikood 80088776) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/22-1 kohaselt;
1.3.19. I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus Carpe (registrikood 90009022) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile  2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/358-1 kohaselt;
1.3.20. I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus Innove (registrikood 90008287) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 29. jaanuari 2013. a otsuse nr 12.2-6/132-1 kohaselt;
1.3.21. I osa punktist 1 „Tallinn“ Sihtasutus REIN OTSASONI FOND (registrikood 90009157) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. aprilli 2013. a teate nr 12.2-6/159-1 kohaselt;
1.3.22. I osa punktist 1 „Tallinn“ Tiigrihüppe Sihtasutus (registrikood 90000200) ulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 3. mai 2013. a teate nr 12.2-6/192 kohaselt;
1.3.23. I osa punktist 1 „Tallinn“ Üliõpilaskorporatsioon Tehnola Vilistlaskogu (registrikood 80118543) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele  1 ja 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 7 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/338-4 kohaselt;
1.3.24. I osa punktist 2 „Harju maakond“ Eesti Toiduravi Konsultantide Ühing (registrikood 80085594) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile  4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr                  12.2-6/383-1 kohaselt;
1.3.25. I osa punktist 2 „Harju maakond“ Keila Suusaklubi (registrikood 80000422) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/51-1 kohaselt;
1.3.26. I osa punktist 2 „Harju maakond“ Mittetulundusühing Uks Ellu (registrikood 80111096) “Tulumaksuseaduse” § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/49-1 kohaselt;
1.3.27. I osa punktist 2 „Harju maakond“ Saku Jalgpalliklubi (registrikood 80115964) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/28-1 kohaselt;
1.3.28. I osa punktist 2 „Harju maakond“ Spordiklubi TEAM 1 (registrikood 80222111) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/29-1 kohaselt;
1.3.29. I osa punktist 3 „Hiiu maakond“ Hiiumaa Diabeediselts (registrikood 80127819) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/53-1 kohaselt;
1.3.30. I osa punktist 3 „Hiiu maakond“ Hiiumaa Maleklubi (registrikood 80091169) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/35-1 kohaselt;
1.3.31. I osa punktist 4 „Narva“ Mittetulundusühing KLESTKART (registrikood 80228183) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/37-1 kohaselt;
1.3.32. I osa punktist 5 „Ida-Viru maakond“ Kohtla-Järve Spordiklubi EOLA (registrikood 80008576) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/8-1 kohaselt;
1.3.33. I osa punktist 7 „Järva maakond“ Müüsleri Küla Selts (registrikood 80110760) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punktide 1 ja 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/52-1 kohaselt;
1.3.34. I osa punktist 8 „Lääne maakond“ Mittetulundusühing Läänemaa Usaldustelefon (registrikood 80014246) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/18-1 kohaselt;
1.3.35. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ Linnape Küla Selts (registrikood 80031138) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile  4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/38-1 kohaselt;
1.3.36. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ Lions-Klubi Tamsalu (registrikood 80082093) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/42-1 kohaselt;
1.3.37. I osa punktist 9 „Lääne-Viru maakond“ Mittetulundusühing Rõõmus päev (registrikood 80175400) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/50-1 kohaselt;
1.3.38. I osa punktist 10 „Põlva maakond“ Põlvamaa Südameliit (registrikood 80110062) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/24-1 kohaselt;
1.3.39. I osa punktist 10 „Põlva maakond“ Sihtasutus Nycomed Eesti Fond (registrikood 90001724) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 3. aprilli 2013. a teate nr 12.2-6/157-1 kohaselt;
1.3.40. I osa punktist 12 „Rapla maakond“ Eesti Vuti Liiga (registrikood 80107672) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/397-1 kohaselt;
1.3.41. I osa punktist 12 „Rapla maakond“ Mittetulundusühing Kapa Kohila (registrikood 80118276) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/30-1 kohaselt;
1.3.42. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts (registrikood 80112411) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/393-3 kohaselt;
1.3.43. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Eesti Psühhiaatrite Selts (registrikood 80026686) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/6-2 kohaselt;
1.3.44. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing EESTI SÕLTUVUSHAIGETE REHABILITATSIOONI ÜHING LOOTUS (registrikood 80186303) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 1 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/48-1 kohaselt;
1.3.45. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Mittetulundusühing Palu Puhkajate Looduskeskus (registrikood 80207732) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/357-1 kohaselt;
1.3.46. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Sihtasutus Arstide Täienduskoolituse Fond (registrikood 90007164) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu, lõike 4 punktide 4 ja 8 ning lõike 7 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 18. mai 2011 a otsuse nr 12.2-6/95-1 kohaselt;
1.3.47. I osa punktist 14 „Tartu maakond“ Tartu Pereliit (registrikood 80084885) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/32-1 kohaselt;
1.3.48. II osast Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu Võnnu Baptisti Kogudus (registrikood 80215737) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 7 ning lõike 7 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 1. aprilli 2013. a teate nr 12.2-6/155 kohaselt;
1.3.49. II osast Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Põlva Aarna Kogudus (registrikood 80215521) tulumaksuseaduse § 11 lõike 7 punkti 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 24. aprilli 2013. a teate nr 12.2-6/188-1 kohaselt.

 

2. Jätta nimekirja kandmata järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

2.1. Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsioon MTÜ (lühendatult EMITA) (registrikood 80330579) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 8 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/123-1 kohaselt;

2.2. Hea Kooli Sihtasutus (registrikood 90012194) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti 15. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/109-1 kohaselt;

2.3. Mittetulundusühing Drupal Estonia (registrikood 80345279) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/88-1 kohaselt;

2.4. Mittetulundusühing Epp Mäe Toetusgrupp (registrikood 80350145) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 1 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/9-1 kohaselt;

2.5. mittetulundusühing INSTITUTIO PAN-EURASIA (registrikood 80252709) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 2, 3 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/40-1 kohaselt;

2.6. Mittetulundusühing Kinoteater (registrikood 80336056) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/113-1 kohaselt;

2.7. Mittetulundusühing Kultuurikeskus Iqra (registrikood 80351110) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 3 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/67-1 kohaselt;

2.8. Mittetulundusühing Rännak Endasse (registrikood 80283093) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/78-1 kohaselt;

2.9. Püha Johannese Kooli Sihtasutus (registrikood 90010947) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu  Maksu- ja Tolliameti 12. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/68-1 kohaselt;
2.10. Tallinna Kalevi Tenniseklubi (registrikood 80085246) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/107-1 kohaselt;

2.11. Ühiskonnatöö sihtasutus (registrikood 90012225) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/104-1 kohaselt;

2.12. Mittetulundusühing Sotsiaalteenuste Arenduskeskus (registrikood 80350263) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 1 ja 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/85-1 kohaselt;

2.13. Mittetulundusühing Tervendavad aiad (registrikood 80349490) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu  Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/93-1 kohaselt;

2.14. Saue Haridusselts Vitalis (registrikood 80188118) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 2 ja 4 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/128-1 kohaselt;

2.15. Mittetulundusühing Jõhvi jalgpalliklubi FC Lokomotiv (registrikood 80315723) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/58-1 kohaselt;

2.16. Mittetulundusühing thePOOSH.org (registrikood 80344535) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 8. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/81-1 kohaselt;

2.17. Mittetulundusühing Rebase Loomemaja (registrikood 80346971) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 2 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/336-2 kohaselt;

2.18. RAKVERE VÕRKPALLIKLUBI (registrikood 80351328) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1–3 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/112-2 kohaselt;

2.19. Sihtasutus Esku Kabel (registrikood 90003746) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/59-1 kohaselt;

2.20. Eesti Looduskosmeetika Liit (registrikood 80351989) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 2 ja 8 alusel Maksu- ja Tolliameti 7. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/102-1 kohaselt;

2.21. mittetulundusühing Tootsi Pansionaat (registrikood 80335772) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punktide 2 ja 3 alusel Maksu- ja Tolliameti 4. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/12-1 kohaselt;

2.22. Mittetulundusühing CISV Eesti (registrikood 80026634) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/329-2 kohaselt;

2.23. Mittetulundusühing Hea Isa (registrikood 80350010) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/119-1 kohaselt;

2.24. Seiklejate Vennaskond (registrikood 80312742) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/77-1 kohaselt;

2.25. Sihtasutus Lõuna Koolitus (registrikood 90011243) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 6 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/106-1 kohaselt;

2.26. Soome Kultuuri Edendamise Sihtasutus (registrikood 90012254) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 2 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/116-1 kohaselt;

2.27. Spordiklubi Trükikurat (registrikood 80349129) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1–3 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 11. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/108-1 kohaselt;

2.28. Tartu Hansa Rotary Klubi (registrikood 80200859) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 12. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/84-1 kohaselt;

2.29. Tartu üliõpilasteatri vilistlaskogu (registrikood 80350056) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1, 2 ja 4  mittevastavuse tõttu ja lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 5. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/370-2 kohaselt;

2.30. Tartumaa Rahvatantsujuhtide Liit (registrikood 80337201) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1–4 mittevastavuse tõttu ja lõike 4 punktide 2 ja 4 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/364-2 kohaselt;

2.31. Mittetulundusühing Tõrva Noorte Liit (registrikood 80347373) tulumaksuseaduse § 11 lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/341-2 kohaselt;

2.32. MTÜ Holdre Mõisa Haldamiseühing (registrikood 80329317) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 1 ja 2 mittevastavuse tõttu Maksu- ja Tolliameti 8. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/92-1 kohaselt;

2.33. mittetulundusühing Võru Veri (registrikood 80224759) tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktidele 2 ja 4 mittevastavuse tõttu ning lõike 4 punkti 2 alusel Maksu- ja Tolliameti 6. märtsi 2013. a teate nr 12.2-6/86-1 kohaselt.

 

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Maksu- ja Tolliametil teha korraldus ja seletuskiri koos nimekirjast kustutamise ja nimekirja mittekandmise aluseks oleva Maksu- ja Tolliameti otsusega teatavaks korralduse punktides 1.3 või 2 nimetatud mittetulundusühingule, sihtasutusele või usulisele ühendusele.

4. Korraldus jõustub 1. juulil 2013. a.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json