Teksti suurus:

Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2017
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2016, 10

Vabatahtliku keskse hankija määramine valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste riigihangete korraldamiseks

Vastu võetud 30.06.2016 nr 224

Riigihangete seaduse § 10 lõike 5 alusel:

1. Nimetada Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) vabatahtlikuks keskseks hankijaks valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste (edaspidi asutus) riigihangetes.

2. RTK korraldab keskse hankijana asutuse riigihankeid asutuse ja RTK vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel. Ministeerium võib sõlmida kokkuleppe tema valitsemisalas oleva asutuse nimel.

3. RTK ei korralda keskseid riigihankeid infotehnoloogia ja kommunikatsiooni valdkonnas, ehituse ja kinnisvara haldamisega seotud valdkonnas ega riigihankeid, mille korraldamiseks on Vabariigi Valitsus määranud eraldi keskse hankija.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json