Teksti suurus:

Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2016, 11

Kohustusliku keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 30.06.2016 nr 225

Riigihangete seaduse § 10 lõike 5 alusel:

1. Nimetada valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste infotehnoloogia valdkonna riigihangetes kohustuslikuks keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi RIK) punktis 2 nimetatud ulatuses.

2. RIK-il korraldada valitsusasutuste ja nende hallatavate riigiasutuste kontoritöökoha arvutite ning printerite, mis vastavad punkti 4 kohaselt ühtlustatud infotehnoloogilistele vajadustele, riigihanked, kus hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, järgmiste komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008 (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1−375) sätestatud ühtse riigihangete klassifikaatori koodide (CPV koodid) korral:
  1) 30213100-6 kaasaskantavad arvutid;
  2) 30213300-8 lauaarvutid;
  3) 30231310-3 lamekuvarid;
  4) 30232100-5 printerid.

3. Lisaks punktis 2 nimetatud asjadele on RIK-il õigus osta ka muid asju või tellida muid teenuseid, mis on vajalikud nimetatud asjade täies ulatuses kasutamiseks või nende kasutusmugavuse suurendamiseks või säilimiseks.

4. RIK-il koostöös kõigi ministeeriumide ja Riigikantseleiga ühtlustada (standardiseerida) infotehnoloogilised vajadused keskselt hangitavate tootegruppide ulatuses.

5. Valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused ei korralda punktis 2 nimetatud ulatuses riigihankeid iseseisvalt ega ühiselt.

6. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 14. märtsi 2013. a korraldus nr 107 „Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes“.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json