Teksti suurus:

Riikliku lepitaja nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.10.2021, 6

Riikliku lepitaja nimetamine

Vastu võetud 30.09.2021 nr 343

Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse § 82 lõike 7 alusel ning kooskõlas kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse §-ga 2 ja § 3 lõikega 18:

1. Nimetada Meelis Virkebau riiklikuks lepitajaks viieks aastaks alates 1. märtsist 2022. a kuni 28. veebruarini 2027. a.

2. Meelis Virkebau ametipalk on kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud riikliku lepitaja ametipalk.

Korralduse peale võib halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest arvates.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json