Teksti suurus:

Maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarvete ning jaoskonnakomisjonide arvestuslike kulunormide kinnitamine 2015. aasta Riigikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.02.2015
Avaldamismärge:RT III, 06.02.2015, 3

Maakonna valimiskomisjonide ja jaoskonnakomisjonide kulude eelarvete ning jaoskonnakomisjonide arvestuslike kulunormide kinnitamine 2015. aasta Riigikogu valimistel

Vastu võetud 04.02.2015 nr 78

Riigikogu valimise seaduse § 64 lõigete 2 ja 3 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 15.10.2014 määruse nr 39 „Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord” § 2, § 3 lõike 1 ja § 4 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Eraldada Vabariigi Valimiskomisjoni 2015. aasta eelarvest vahendid maakonna ja Tallinna ning Tartu linna valimiskomisjonide kuludeks ning kinnitada nende kulude eelarved vastavalt lisale 1.

2. Eraldada Vabariigi Valimiskomisjoni 2015. aasta eelarvest vahendid jaoskonnakomisjonide kulude katteks ja kinnitada nende arvestuslikud kulunormid ning iga maakonna ja Tallinna ning Tartu linna jaoskonnakomisjonide kulude eelarved vastavalt lisale 1.

3. Maakonna valimiskomisjon võib jaoskonnakomisjonile kulunormide alusel ettenähtud vahendeid Vabariigi Valimiskomisjoni 15.10.2014 määruse nr 39 „Riigikogu valimiste korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kord“ § 4 lõikes 2 sätestatud tingimustel suurendada või vähendada.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa Maakonna valimiskomisjonide (MKVK) ja jaoskonnakomisjonide (JSK) kulude eelarve

/otsingu_soovitused.json