Teksti suurus:

Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.03.2024, 2

Vabatahtliku keskse hankija määramine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 04.03.2024 nr 56

Riigihangete seaduse § 42 lõike 2 alusel:

1. Nimetada Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (edaspidi KEMIT) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna vabatahtlikuks keskseks hankijaks Kliimaministeeriumi, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.

2. KEMIT korraldab vabatahtliku keskse hankijana riigihankeid punktis 1 nimetatud avaliku sektori hankija ja KEMIT vahel sõlmitud kokkuleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel. Ministeerium võib sõlmida kokkuleppe oma valitsemisalas oleva asutuse, välja arvatud käesolevas punktis nimetatud valitsemisala asutuse nimel.

3. KEMIT ei korralda keskseid riigihankeid, mille korraldamise on Vabariigi Valitsus määranud kohustuslikule kesksele hankijale Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskusele.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json