Teksti suurus:

Volitus Sihtasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.03.2024, 3

Volitus Sihtasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum asutamiseks ja nõusolek riigivara üleandmiseks

Vastu võetud 04.03.2024 nr 57

Riigivaraseaduse § 6 lõike 3, § 37 lõike 3 punkti 3 ja § 78 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 alusel ning kooskõlas sihtasutuste seadusega:

1. Volitada kultuuriministrit asutama riigi sihtasutust nimega Sihtasutus Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum (edaspidi sihtasutus) ja anda kultuuriministrile nõusolek seaduses sätestatud korras võõrandada sihtasutusele üleandmise teel mitterahalise sissemaksena põhivara hulka kuuluv vallasvara vastavalt lisale (lisatud).

2. Määrata sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeerium.

3. Sihtasutus asutatakse eeldusel, et Kultuuriministeeriumi hallatava riigiasutuse Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum tegevuse lõpetamisel jätkab sihtasutus eespool nimetatud riigiasutuse õigussuhetest tekkinud õiguste teostamist ning kohustuste ja lepingute täitmist senistel tingimustel, kui õigusaktidest ei tulene teisiti või kui senise õigussuhte pooled ei lepi kokku teisiti.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Sihtasutusele Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum üleantava vallasvara (põhivara) nimekiri seisuga 31.12.2023. a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json