Teksti suurus:

Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2024
Avaldamismärge:RT III, 06.03.2024, 5

Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2024. aastal

Vastu võetud 04.03.2024 nr 59

Riigieelarve seaduse § 47 lõike 3 ja § 48 lõike 6 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määrusega nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ ja 2024. aasta riigieelarve seaduse § 3 lõikega 1 kinnitada 2024. aasta riigieelarve seaduse tasandus- ja toetusfondi vahendite jaotus kohaliku omavalitsuse üksuste vahel vastavalt lisale.

Kaja Kallas
Peaminister

Kristi Purtsak
Riigikantselei õigusosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa Sihtasutusele Eesti Arhitektuurimuuseum üleantava vallasvara (põhivara) nimekiri seisuga 31.12.2023. a

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json