Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.04.2021, 1

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 01.04.2021 nr 133

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Meremõisa külas Laulasmaa tee L3 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 3706950, katastritunnus 29501:001:0436, pindala 931 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64397) Lääne-Harju vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json