Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.04.2021, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 01.04.2021 nr 135

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olevad, Võru maakonnas Rõuge vallas Varstu alevikus asuvad järgmised kinnistud Rõuge vallale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks:

1) Varstu kergliiklustee L2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18759150, katastritunnus 69801:001:0887, pindala 113 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88557);
2) Varstu kergliiklustee L5 (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 18660750, katastritunnus 69801:001:0889, pindala 375 m², sihtotstarve transpordimaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV88318).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json