Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT III, 06.04.2021, 5

Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduse nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 01.04.2021 nr 137

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõigete 2–5 alusel teha Vabariigi Valitsuse 15. jaanuari 2021. a korralduses nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
1. Kinnitada:
   1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2021. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus vastavalt lisale 1;
   2) muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõigetele 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5 vastavalt lisale 2.“;

2) lugeda lisa lisaks 1 ja kehtestada see uues sõnastuses (lisatud);

3) täiendada korraldust lisaga 2 „Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõigetele 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5“ (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2021. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõigetele 2–5 ning 2021. aasta riigieelarve seaduse §-dele 4 ja 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json