Teksti suurus:

Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.05.2017
Avaldamismärge:RT III, 06.05.2017, 2

Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Vastu võetud 04.05.2017 nr 26

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 43 lõike 1 alusel Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Kehtestada kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks hääletamissedeli vorm järgmiselt (vormi näidis lisatud):
 1) hääletamissedel on trükitud paberile, mille mõõtmed on 148x105 mm;
 2) kokkumurtud hääletamissedelil on neli lehekülge;
 3) hääletamissedeli esimene lehekülg on tühi;
 4) hääletamissedeli teise lehekülje ülaosas on tekst „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised“ ja alaosas tekst valimispäeva kuupäevaga;
 5) hääletamissedeli kolmanda lehekülje ülaosas on tekst „Hääletan kandidaadi nr poolt“ ja sõnade „nr“ ning „poolt“ vahel on ristkülik, kuhu kirjutatakse kandidaadi registreerimisnumber;
 6) hääletamissedeli kolmanda lehekülje kesk- ja alaosas on Eesti territooriumi kujutis;
 7) hääletamissedeli neljas lehekülg on tühi.

2. Elektrooniline hääl koosneb järgmistest komponentidest:
 1) valimiste identifikaator;
 2) valija tahteavaldus.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa Hääletamissedeli vorm