Teksti suurus:

Tervisekassa 2023. aasta eelarve muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tervisekassa Nõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2023
Avaldamismärge:RT III, 06.05.2023, 4

Tervisekassa 2023. aasta eelarve muutmine

Vastu võetud 28.04.2023 nr 16

Otsus tehakse Tervisekassa seaduse § 12 lõike 1 punkti 3, § 36 lõike 1 ning § 361 lõigete 1 ja 2 alusel lähtudes Tervisekassa juhatuse ettepanekul.

1. Muuta Tervisekassa nõukogu 17.01.2023. a otsuse nr 1 „Tervisekassa 2023. aasta eelarve kinnitamine” punktiga 1 kinnitatud „Tervisekassa 2023. aasta eelarvet” järgmiselt:

 

Summa tuhandetes eurodes

II osa Tervishoiukulud

 

2.1. Tervishoiuteenuste kulud

19 092

s.h   haiguste ennetamise kulud

2 779

        üldarstiabi kulud

24 141

        eriarstiabi kulud

99 459

        õendusabi kulud

13 468

        hambaravi kulud

4 980

        kiirabi kulud

8 390

        ravikindlustamata isikute vältimatu ravi

93

        sundravi

677

        reserv

-134 895

2.3. Ravimite kulud

6 500

2.7. Muud kulud

122

Tervishoiukulud kokku

25 714

 

 

Eelarve kulud (II-III osa) kokku

25 714

 

 

Eelarve aasta tulem

-25 714


Tervisekassa 2023. aasta eelarve

 

Summa tuhandetes eurodes

I osa Tulud

 

Eelarve tulud kokku

2 219 403

 

 

II osa Tervishoiukulud

 

2.1. Tervishoiuteenuste kulud

1 669 685

2.2. Tervise edendamise kulud

4 550

2.3. Ravimite kulud

216 399

2.4. Ajutise töövõimetuse hüvitiste kulud

191 590

2.5. Meditsiiniseadmehüvitise kulud

19 232

2.6. Kindlustatu ravi välisriigis

13 010

2.7. Muud kulud

45 125

Tervishoiukulud kokku

2 159 591

 

 

III osa Tegevuskulud

 

Tegevuskulud kokku

20 626

 

 

Eelarve kulud (II-III osa) kokku

2 180 217

 

 

Eelarve aasta tulem

39 186

Riina Sikkut
Tervisekassa nõukogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json