Teksti suurus:

Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:RT III, 06.06.2011, 2

Keskse hankija määramine infotehnoloogia valdkonna riigihangetes

Vastu võetud 02.06.2011 nr 247

„Riigihangete seaduse“ § 10 lõike 5 alusel:

1. Nimetada Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ning nende valitsemisala riigiasutuste, Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskseks hankijaks Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi keskus) punktis 2 nimetatud ulatuses.

2. Keskus korraldab Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ning nende valitsemisala riigiasutuste, Riigikantselei, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Põllumajandusministeeriumi infotehnoloogia valdkonna riigihankeid, kus hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, järgmiste komisjoni määruses (EÜ) nr 213/2008 (ELT L 74, 15.3.2008, lk 1–375) sätestatud ühtse riigihangete klassifikaatori koodide (CPV koodid) korral:

1) 30213100-6     kaasaskantavad arvutid;

2) 30213300-8     lauaarvutid;

3) 30231310-3     lamekuvarid;

4) lisaks CPV koodidega piiritletud asjadele on keskusel õigus osta ka muid asju või tellida muid teenuseid, mis on vajalikud CPV koodidega piiritletud asjade täies ulatuses kasutamiseks või nende kasutusmugavuse suurendamiseks või säilimiseks.3. Korraldus kehtib 31. detsembrini 2011. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json