Teksti suurus:

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ investeeringute kava kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 17.11.2015, 11

„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ investeeringute kava kinnitamine

Vastu võetud 04.09.2008 nr 386
RTL 2008, 77, 1076
jõustumine 04.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2009RTL 2010, 1, 1517.12.2009
02.06.2011RT III, 06.06.2011, 402.06.2011
12.11.2015RT III, 17.11.2015, 712.11.2015

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 alusel kinnitada «Elukeskkonna arendamise rakenduskava» prioriteetse suuna 6 «Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine» meetme «Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine» investeeringute kava (lisatud).
[RT III, 17.11.2015, 7 - jõust. 12.11.2015]

Lisa „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ investeeringute kava
[RT III, 17.11.2015, 7 - jõust. 12.11.2015]