Teksti suurus:

„Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.06.2017, 2

„Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine

Vastu võetud 31.05.2017

Riigieelarve seaduse § 20 lõike 1, riigikaitseseaduse § 6 lõike 1 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 1 punkti 5 alusel Riigikogu otsustab:

1. Kiita heaks juurdelisatud „Eesti julgeolekupoliitika alused”.

2. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 2010. aasta 12. mai otsus „Eesti julgeolekupoliitika alused” (RT I 2010, 22, 110).

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

Lisa Eesti julgeolekupoliitika alused