Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.07.2021, 3

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 01.07.2021 nr 243

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Lääne maakonnas Haapsalu linnas Kolu külas asuv Ristmiku kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusregistriosa nr 2908732, katastritunnus 67401:006:0369, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 16 296 m2, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43764) Haapsalu linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json