Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.07.2021, 4

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 01.07.2021 nr 244

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas asuv Ketta tänav T2 kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 19091950, katastritunnus 78401:101:6680, sihtotstarve transpordimaa, pindala 380 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV89010) Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json