Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.08.2022
Avaldamismärge:RT III, 06.08.2022, 6

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduse nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ muutmine

Vastu võetud 04.08.2022 nr 208

Riigieelarve seaduse § 31 lõike 1 ja § 56 lõike 2 punkti 3 alusel teha Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2021. a korralduses nr 452 „2022. aasta riigieelarve täiendav liigendamine“ järgmised muudatused:

1. sõnastada korralduse punkti 1 alapunkt 1 järgmiselt:
„1) valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste liigendus kinnisasjadesse objektide kaupa vastavalt lisale 1;“

2. kehtestada lisad 1 ja 2 uues sõnastuses (lisatud).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2022. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste liigendus kinnisasjadesse objektide kaupa

Lisa 2 Muudatused vastavalt riigieelarve seaduse § 31 lõikele 1 ja § 56 lõike 2 punktidele 3 ja 4 ning kooskõlas 2022. aasta riigieelarve seaduse § 5 lõikega 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json