Teksti suurus:

Riiklike hariduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.10.2020, 1

Riiklike hariduspreemiate määramine

Vastu võetud 01.10.2020 nr 338

Eesti Vabariigi haridusseaduse § 351 lõike 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määrusega nr 38 „Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord“:

1. Määrata elutöö eest antav 65 000 euro suurune riiklik hariduspreemia järgmistele isikutele:
  1) Talvi Märja − aastatepikkuse panuse eest Eesti haridusse;
  2) Laine Belovas − aastatepikkuse panuse eest Eesti haridusse;
  3) Aleksei Turovski − aastatepikkuse panuse eest Eesti haridusse.

2. Määrata 10 000 euro suurused riiklikud aastapreemiad järgmistele isikutele:
  1) Moonika Suurmaa, Rakvere Rohuaia Lasteaia õpetaja – silmapaistva tegevuse eest laste arengu toetamisel ja nende individuaalsusega arvestamisel, ettevõtliku ning keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamisel;
  2) Ilona Võik, Lähte Ühisgümnaasiumi klassijuhataja – hoolivuse ja silmapaistva tegevuse eest õpilaste individuaalse ning sotsiaalse arengu toetamisel ja ühistegevuste korraldamisel;
  3) Heidi Öövel, Tartu Kroonuaia Kooli klassiõpetaja − silmapaistva tegevuse eest õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning õppimist soodustava keskkonna loomisel;
  4) Cathlen Haugas, Urvaste Kooli ja Lüllemäe Põhikooli muusikaõpetaja − silmapaistva tegevuse eest õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning koostöise õpikeskkonna loomisel;
  5) Ljudmilla Roždestvenskaja, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpetaja − silmapaistva tegevuse eest õpilaste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning õppemeetodite mitmekesistamisel;
  6) Eduard Brindfeldt, Tallinna Tööstushariduskeskuse kutseõpetaja − silmapaistva tegevuse eest õpilaste individuaalse arengu toetamisel ja paindlike õpivormide loomisel;
  7) Riivo Jõgi, Põlva Muusikakooli, Viljandi Muusikakooli, Nõmme Muusikakooli dirigent ning klaveri- ja lauluõpetaja – silmapaistva tegevuse eest õpilaste mitmekülgse ja individuaalse arengu toetamisel;
  8) Iris Degtjov, Haridus- ja Noorteameti Kärdla Rajaleidja Keskuse psühholoog/e-nõustaja − silmapaistva tegevuse eest laste individuaalse ja sotsiaalse arengu toetamisel ning koostöö kujundamisel;
  9) Maria Murumaa-Mengel, Tartu Ülikooli õppejõud − silmapaistva tegevuse eest üliõpilaste arengu ja heaolu toetamisel ning õppemeetodite mitmekesistamisel;
  10) Haana Zuba-Reinsalu, Luua Metsanduskooli direktor − silmapaistva tegevuse eest õppeasutuse arendamisel ning õppuritele mitmekülgse arengukeskkonna loomisel.

3. Riiklikud hariduspreemiad makstakse välja Haridus- ja Teadusministeeriumi 2020. aasta eelarve vahenditest.

4. Riiklike hariduspreemiate saajate nimed hoitakse konfidentsiaalsena kuni nende ametliku avalikustamiseni aasta õpetaja auhinnagalal 3. oktoobril 2020. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json