Teksti suurus:

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks alalise väljaõppe korraldamisel

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.11.2012, 4

Loa andmine riigimetsa kasutamiseks alalise väljaõppe korraldamisel

Vastu võetud 01.11.2012 nr 459

Metsaseaduse § 36 lõike 2 alusel:

1. Lubada kasutada järgmisi Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevaid metsaalasid, mis jäävad Kaitseliidu lasketiiru ohualasse, alalise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks ja sellise riigikaitselise väljaõppe korraldamiseks, millega võivad kaasneda metsakahjustused:

1) Järva maakonnas asuvad järgmised katastriüksused, kus on Eivere 300 m lasketiiru ohuala pindalaga 117 ha (lisa 1):

1.1) Paide vallas Eivere külas 103 ha Väätsa metskond 18 katastriüksusest (katastritunnus 56502:001:0350, pindala 687,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, riigi kinnisvararegistri objekti kood (edaspidi rvok) KV3705);

1.2) Väätsa vallas Saueaugu külas 9 ha Väätsa metskond 25 katastriüksusest (katastritunnus 93701:001:0183, pindala 4240,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, rvok KV9707);

1.3) Väätsa vallas Saueaugu külas 5 ha Väätsa metskond 292 katastriüksusest (katastritunnus 93701:001:0278, pindala 40,59 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, rvok KV45277);

2) Lääne maakonnas Risti vallas Piirsalu külas asuvad järgmised katastriüksused, kus on Piirsalu 300 m lasketiiru ohuala pindalaga 229 ha (lisa 2):

2.1) 225 ha Piirsalu metskond 1 katastriüksusest (katastritunnus 68001:003:0279, pindala 2163,43 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, rvok KV43535);

2.2) 1 ha Piirsalu metskond 97 katastriüksusest (katastritunnus 68001:003:0262, pindala 117,46 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, rvok KV32269);

2.3) 3 ha Piirsalu metskond 95 katastriüksusest (katastritunnus 68001:003:0259, pindala 42,09 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, rvok KV32267).

2. Ohutuse eest ajal, kui metsaala kasutatakse punktis 1 sätestatud eesmärgil, vastutab Kaitseliit.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse Riigi Teatajas avaldamise päevast arvates.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 1. Eivere 300 m lasketiiru asendiplaan

Lisa 2. Piirsalu 300 m lasketiiru asendiplaan

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json