Teksti suurus:

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.11.2021, 1

Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks

Vastu võetud 04.11.2021 nr 376

Riigivaraseaduse § 37 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas sama seaduse § 33 lõike 1 punktiga 1 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 1 anda Keskkonnaministeeriumile nõusolek otsustuskorras tasuta võõrandada tema valitsemisel olev, Harju maakonnas Tallinnas Lammi tänav T5 asuv kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 19871150, katastritunnus 78401:101:6810, sihtotstarve transpordimaa, pindala 676 m², riigi kinnisvararegistri objekti kood KV90015) Tallinna linnale tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Kaja Kallas
Peaminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json