Teksti suurus:

Riigikogu kodukorra seaduse § 34 täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 20, 295

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.02.1995 otsus nr 495

Riigikogu kodukorra seaduse § 34 täiendamise seadus

Vastu võetud 22.02.1995

§ 1. Riigikogu kodukorra seaduse (RT I 1994, 90, 1517; 1995, 11, 115) §-s 34 tehakse järgmised täiendused:

1) 2. lõiget täiendatakse pärast sõna «Riigikogu» sõnaga «korralised»;

2) paragrahvi täiendatakse 5. lõikega järgmises sõnastuses:

«(5) Riigikogu valimiste eel toimub Riigikogu täiskogu viimane korraline istung mitte hiljem kui valimiste päevale eelneva teise nädala neljapäeval. Riigikogu valimiste päevast kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni Riigikogu korralisi istungeid ei toimu. Kui Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 131 sätestatud juhtudel Riigikogu volitused pikenevad, toimuvad ka täiskogu korralised istungid.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

/otsingu_soovitused.json